โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

บรรเทาทุกข์-บำรุงสุขชาวบ้าน จ.ราชบุรี ส.ส.บุญยิ่ง นิติกาญจนา

บรรเทาทุกข์-บำรุงสุขชาวบ้าน จ.ราชบุรี! “ส.ส.บุญยิ่ง นิติกาญจนา พปชร. จ.ราชบุรี”
ร่วมเปิดตลาดปันสุข อบจ.ไม่ทิ้งกัน จำหน่ายข้าวสารราคาพิเศษ แบ่งเบาภาระให้ชาวบ้านใน อ.สวนผึ้ง พร้อมเปิดโครงการ อบจ.ราชบุรี ร่วมใจท้องถิ่นพัฒนา ครั้งที่ 2 ประชุมผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น สร้างคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชน จ.ราชบุรี

#บุญยิ่งนิติกาญจนา
#สสราชบุรี
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 มิถุนายน 2565

" ,