โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ธรรมนัส-นฤมล” นำทีมพปชร.ขึ้นเหนือ ร่วมพบปะตัวแทนพรรคฯ

“ธรรมนัส-นฤมล” นำทีม พปชร.ขึ้นเหนือ ร่วมพบปะตัวแทนพรรคฯประจำจังหวัดเขตเลือกตั้ง จ.น่าน โดยมี สมาชิกพรรคฯและ ส.ส.พื้นที่ใกล้เคียงให้การต้อนรับคึกคัก

ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. ที่บริเวณห้องประชุม น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา เขต 3 และนายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมและพบปะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ จังหวัดน่าน เพื่อคัดเลือกตัวแทนพรรคฯประจำจังหวัดเขตเลือกตั้งใน เขต 1 เขต 2 และเขต 3 โดยมีคณะกรรมการกกต.จังหวัดน่าน ร่วมสังเกตการณ์ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ขอให้ผู้รับคัดเลือกตัวแทนพรรคฯประจำจังหวัดเขตเลือกตั้ง และสมาชิกพรรคฯจังหวัดน่านเชื่อมั่นในนโยบายของพรรคฯ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคฯที่มีเป้าหมายและจุดยืนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพรรคพลังประชารัฐ มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผ่านกลไกในหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะแกนนำของรัฐบาลจนประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายที่เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด

“วันนี้ผมขอแสดงความยินดีกับผู้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนพรรคฯ ซึ่งทุกท่านล้วนมาจากตัวแทนพี่น้องในพื้นที่ ซึ่งรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านอยู่แล้ว ทั้งเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าสงวน ปัญหาการใช้น้ำ และพื้นที่กักเก็บน้ำ รวมทั้งปัญหาเตาเผาขยะของหมู่บ้านสะปัน ที่พรรคฯเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยทีม ส.ส.ในพื้นที่ที่มีการทำงานด้วยความตั้งใจ สอดคล้องกับการทำงานเป็นทีมร่วมกับทางพรรค ที่จะทำให้เห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเมืองน่านให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ พัฒนาเจริญก้าวหน้าเพื่อชาวเมืองน่านในอนาคต” ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว

ขณะที่ ศ.ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาพบปะพี่น้องชาวเมืองน่านอีกครั้ง และเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเมืองน่านไปพร้อมกันกับประชาชนในพื้นที่ โดยพรรคฯพร้อมเปิดโอกาส ส.ส.พรรคฯได้โชว์ฝีมือ และศักยภาพในการทำงานได้ตรงตามความสามารถ ตามเป้าหมายสำคัญ เพื่อลดความยากจนให้กับประชาชนในระยะยาว รวมทั้งต่อยอดนโยบายของพรรค เช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ดูแลประชาชนอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการสนับสนุนจากประชาชน โดยมี ส.ส.ของพรรคร่วมขับเคลื่อนผลักดันกับรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564

" ,