โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ดร.สฤษดิ์” ลุยพื้นที่จริง สร้างความเข้าใจให้ปชช. ต่อนโยบายพรรคในเขตดุสิต พบปัญหาท้องไม่พร้อม ก่อนดันเรื่องสู่พรรคเพื่อสร้างนโยบายแก้

“ดร.สฤษดิ์” ลุยพื้นที่จริง สร้างความเข้าใจให้ปชช. ต่อนโยบายพรรคในเขตดุสิต พบปัญหาท้องไม่พร้อม ก่อนดันเรื่องสู่พรรคเพื่อสร้างนโยบายแก้

ดร.สฤษดิ์ ไพรทอง ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตดุสิต พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ในเขตดุสิต เพื่อนำนโยบายของพรรคสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้นำเสนอนโยบายเพิ่มเงินช่วยเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน เพิ่มสิทธิประโยชน์สวัดิการ เช่น ค่ารถเมล์ รถไฟ ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า น้ำประปา ฯลฯ รวมถึงนำเสนอนโยบายการดูแลผู้สูงวัย คือเพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ตั้งแต่อายุ 60 ปี เพิ่มเป็นจำนวน 3,000 บาทต่อเดือน อายุ 70 ปี ขึ้นไป เพิ่มเป็นจำนวน 4,000 บาทต่อเดือน และอายุ 80 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็นจำนวน 5,000 บาทต่อเดือน
รวมถึงสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในนโยบายล่าสุด คือ นโยบาย “แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ” เป็นการสนับสนุนเงินคนท้องเดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 5 เดือนจนกว่าจะคลอด เริ่มตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือน จนถึง 9 เดือน และเงินช่วยดูแลลูกอีกเดือนละ 3,000 บาท จนถึง 6 ขวบ เพื่อใช้ในการเลี้ยงดูบุตรและธิดา

โดย ดร.สฤษดิ์ กล่าวว่า จากปัญหาในการลงพื้นที่ ได้พบปัญหาในเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่นทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ เช่น การขาดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร นี่ทำให้เห็นว่าเราควรมีสวัสดิการในการช่วยเหลือกรณีท้องไม่พร้อม ให้มีระบบและหน่วยงานเข้าไปดูแล นอกจากนี้ยังได้มุ่งรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากประชาชน เพื่อนำปัญหามาสู่การทำนโยบาย ที่สามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 มีนาคม 2566

" ,