โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ชาวบ้านโฟนอิน ขอบคุณ “พล.อ.ประวิตร”หนุนสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง สิ้นสุดการรอค่อยแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภตลอด 30 ปี

ชาวบ้านโฟนอิน ขอบคุณ “พล.อ.ประวิตร”หนุนสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง สิ้นสุดการรอค่อยแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภตลอด 30 ปี

เมื่อ 22 มี.ค.66 ,13.30น. พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะ ประธานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พื้นที่เขตตรวจราชการ 1,7,13และ 16 (17จังหวัด) ได้โฟนอิน กับ คณะทำงานกำกับการปฎิบัติราชการในภูมิภาคพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) โดยพล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็นหัวหน้าคณะฯ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้รายงานข้อมูลความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำ”แม่ตาช้าง” ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.เมื่อ 28 ก.พ.66 ในหารจัดสรรงบประมาณ 1,325 ล้านบาท เพื่อให้กรมชลประทาน รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในปี67-69 เป็นประเภทเขื่อนดินถมชนิดแบ่งส่วน (Zone Type) สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ความยาว 657 เมตร ความสูง 42 เมตร มีความสามารถกักเก็บน้ำได้ 32 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ของราษฎรในฤดูแล้ง รวมทั้งจะช่วยบรรเทาภาวะอุทกภัยในฤดูฝน และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ อนุรักษ์สัตว์น้ำ รวมทั้ง รักษาสภาพต้นน้ำลำธาร ฟื้นฟู สภาพป่าไม้ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จากนั้น ได้มีตัวแทนชาวบ้าน 2คน ในพื้นที่ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้โฟนอิน กล่าวขอบคุณ พล.อ.ประวิตร และรัฐบาล ที่เห็นความสำคัญและเป็นห่วงพี่น้องชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ มาเป็นเวลาร่วม 30ปีแล้ว โดยได้พยายามผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำ แม่ตาช้าง จนกระทั่งสำเร็จและผ่านความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ รู้สึกดีใจ และประทับใจ ที่ลุงป้อม ไม่ทอดทิ้งและมีความจริงใจช่วยเหลือชาวบ้าน ตามที่เคยรับปากไว้ เมื่อครั้งลงพื้นที่ ที่ผ่านมา พร้อมยังได้อวยพรขอให้ท่านเป็นนายกฯคนที่ 30 ด้วย

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณ คณะทำงานฯ , จังหวัด , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน ที่ผ่านมา พร้อมย้ำว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกพื้นที่ และจะดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อน อย่างดีที่สุด และต่อเนื่องไปตลอด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี ทุกครัวเรือน และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างเด็ดขาด

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 22 มีนาคม 2566

" ,