โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“จำลอง สส.กาฬสินธุ์”วอน รัฐเยียวยาความเสียหายให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้ง มันสำปะหลัง อ้อย หลังเกิดน้ำท่วมเสียหายจากกรมชลบริหารจัดการน้ำไม่ดี

“จำลอง สส.กาฬสินธุ์”วอน รัฐเยียวยาความเสียหายให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้ง มันสำปะหลัง อ้อย หลังเกิดน้ำท่วมเสียหายจากกรมชลบริหารจัดการน้ำไม่ดี

นายจำลอง ภูนวนทา สส.เขต 3 จ.กาฬสินธุ์ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงราษฎรที่เช่าที่ราชพัสดุ ประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชและเลี้ยงกุ้ง ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายกอบต.หัวหินว่า พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องการให้รัฐเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการเลี้ยงกุ้ง และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและปลูกอ้อย ที่ต้องประสบภัยน้ำท่วม เกิดจากการบริหารจัดการน้ำไม่ดีพอของกรมชลประทาน

นายจำลอง กล่าวต่อว่า ตนอยากทวงถามถึงเรื่องที่เคยหารือไว้เกี่ยวกับ การสร้างถนนสายโค่กเครือเชื่อมกับตำบลดงบูรณ์ กับบ้านนางาม กับบ้านคำขาม และถนนสายบ้านหนองบัวเชื่อม ตำบลหนองสัว เทศบาล หนองบัวเชื่อม เทศบาลหนองสัว ซึ่งถนนทรุดโทรม อย่างมาก โดยตนเคยหารือแล้วก็เงียบไป ทางชาวบ้านฝากมาให้ทวงถามกรมส่งเสริม เพราะว่าได้ของบประมาณไปหลายปีแล้ว แต่เรื่องยังไม่ได้รับการตอบรับ ตนขอให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 ตุลาคม 2566

" ,