โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“กาญจนา สส.ชัยภูมิ”ฝาก ก.ท่องเที่ยว ส่งเสริมประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา หนองบัวแดง กระตุ้นเศรษฐกิจและอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่

“กาญจนา สส.ชัยภูมิ”ฝาก ก.ท่องเที่ยว ส่งเสริมประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา หนองบัวแดง กระตุ้นเศรษฐกิจและอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่

น.ส.กาญจนา จังหวะ สส.ชัยภูมิ เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงเรื่องการพัฒนาและบูรณาการพื้นที่บุญประเพณีแห่กระธูปออกพรรษา โดยตนได้รับการเสนอความคิดเห็นจากองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ สินค้าโอทอปในจังหวัดเขตหนองบัวแดง ที่เตรียมจัดงานบุญประเพณีกระธูปออกพรรษา ปี 2566 ในวันที่ 23 – 28 ต.ค.นี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่อำเภอหนองบัวแดง ถือเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวอำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ ตนขอประชาสัมพันธ์ไปยังอำเภอที่ใกล้เคียง และจังหวัดที่ใกล้เคียง เชิญลิ้มรสสัมผัสประเพณีเชิญกระธูป ในครั้งนี้ด้วย

“ดิฉันขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยส่งเสริมรับฟังปัญหา และความต้องการในเรื่องการท่องเที่ยวที่ยังขาดการวิเคราะห์ ขาดการวางแผน และขาดการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ และการบูรณาการอย่างจริงจัง ที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่านี้ จึง อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงมาช่วยกันร่วมพัฒนางานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา แห่งเดียวประเทศไทย เป็นที่ประจักษ์มากขึ้น”น.ส.กาญจนา กล่าว

น.ส.กาญจนา กล่าวต่อว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากผู้นำท้องถิ่นในเรื่องสภาพปัญหาถนนบ้านหนองบัวแดง ก่อนอื่นตนต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ได้ออกสำรวจถนนที่ได้รับการซ่อมเสร็จแล้ว แต่พอถึงฤดูการส่งออกสินค้าทางเกษตรรถบรรทุกที่มีสินค้าหนักก็มาทำให้ถนนชำรุดทรุดโทรม เสียหายอีก ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวถนนทรุดโทรม เสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ ข้างทางก็ไม่มีไฟฟ้า เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เป็นระยะเวลา 20 ปีแล้วที่น้ำตาแห่งการสูญเสียในสภาพถนนสายหนองบัวแดง บ้านโนนนี้ ตนจึงขอวิงวอนและขอความเมตตาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร ให้มีการผลักดันงบประมาณ ปรับปรุงหรือสร้างถนนใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และขยายจราจรจาก 2 ช่องทาง เป็น 4 ช่องทางด้วย”

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 สิงหาคม 2566

" ,