โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. เชิงชาย ชาลีรินทร์

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ จัดอบรมอาชีพดีพร้อม สร้างรายได้ปชช. กระตุ้นศก.ฐานรากชุมชน

, ,

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ จัดอบรมอาชีพดีพร้อม สร้างรายได้ปชช.กระตุ้นศก.ฐานรากชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.เชิงชาย ชาลีรินทร์ พปชร.จ.ชัยภูมิ เขต 2” จัดอบรมวิชาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนบ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส ณ วัดบ้านโนนสง่า จ.จังหวัดชัยภูมิ

การจัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพในครั้ง ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนและชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ ร่วมขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็ง

,

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ ร่วมขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็ง

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.เชิงชาย ชาลีรินทร์ พปชร. จ.ชัยภูมิ” ร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านอนุชา นาคาศัย พร้อมคณะ เปิดงานกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน เพื่อผลักดันและส่งเสริมในการขับเคลื่อนวิหสากิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้ชาวบ้านให้มีความเข้มแข็ง

ทั้งนี้ นายอนุชา และ ส.ส.เชิงชาย ได้เยี่ยมชมกิจกรรมและบูธแสดงสินค้าจากชุมชนต่างๆ พร้อมร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป สอดคล้องกับยนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 สิงหาคม 2565

ส.ส.พปชร. ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนน ลดปัญหาอุบัติเหตุเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน

,

ส.ส.พปชร. ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนน ลดปัญหาอุบัติเหตุเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ พปชร. จ.ชัยภูมิ” พร้อมด้วยทีมงานและคณะทำงาน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในช่วงวันหยุดยาวในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ตำบลละหาน ตำบลหนองบัวโคก ตำบลหนองโดน จ.ชัยภูมิ เพื่อซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดทรุดโทรมจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน กระทบต่อการสัญจรไปมาและเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ส.ส.เชิงชาย ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยนำยางมะตอยมาเททับผิวถนนเพื่อปรับสภาพผิวถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้กลับมามีสภาพที่ใช้งานงานได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ที่สละเวลาส่วนตัวมาช่วยเหลือจนงานสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจ มีอะไรก็เอามาช่วยกัน ทั้งรถไถ รถพ่วง รถบรรทุก ส่งข้าว ส่งปลา ส่งน้ำ และอาหารต่างๆ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 2 สิงหาคม 2565