โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. วันชัย ปริญญาศิริ

ส.ส.พปชร.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์ประชาชนรับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด19 !!!

ส.ส. พปชร. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคประชาชนจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด19

,

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.วันชัย ปริญญาศิริ พปชร. จ.สงขลา” ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมนำข้าวสารบรรจุถุงมามอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ ในชุมชนร่วมใจ ชุมชนหลังวิทยาลัยพยาบาล ซอยกลองยาว ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 และชุมชนศาลาเหลือง เขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อบรรเทาทุกข์และแบ่งเบาภาระให้ชาวบ้านกินดีอยู่ดี หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ส.ส.พปชร.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์ประชาชนรับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด19 !!! ส.ส.พปชร.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์ประชาชนรับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด19 !!! ส.ส.พปชร.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์ประชาชนรับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด19 !!! ส.ส.พปชร.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์ประชาชนรับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด19 !!! ส.ส.พปชร.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์ประชาชนรับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด19 !!!

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 30 กรกฎาคม 2565

“ส.ส. วันชัย” ระดมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดในหน่วยงาน

,

“ส.ส. วันชัย” ระดมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดในหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน

นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ทีมงาน ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (HOCI) ให้กับสำนักงานศุลกากร ภาคที 4 และพื้นที่ชุมชนศาลาเหลือง สำนักงานประปาเขตสงขลา โรงพยาบาลสงขลา สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทุ่งหวัง รวมถึงโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ อนุบาลกลับเพ็ชร โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ โรงเรียนวิเชียรชม และร้านค้าในหมู่บ้าน เพื่อสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นเกาะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ของจ.สงขลา ทั้งสำนักงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงเรียนต่าง”

#วันชัยปริญญาศิริ
#สสสงขลา
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2565

“ส.ส. วันชัย” มอบเสื้อทีมปฏิบัติการ อสม.รพ.สต.บ้านทุ่ง สร้างขวัญกำลังใจ

,

“ส.ส. วันชัย” มอบเสื้อทีมปฏิบัติการ อสม.รพ.สต.บ้านทุ่ง สร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลด้านสาธารณสุข

นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่มอบเสื้อกั๊กสีเทา (นักรบสีเทา) ให้กับพี่น้อง อสม. รพ. สต. บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3, 7 และ อสม. หมู่ที่ 1, 2, 8, 9 และ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เพื่อไว้ใส่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา ทั้งนี้ ยังได้อวยพรให้พี่น้อง อสม. ทุกคนจงประสพแต่ความสุขสมหวังและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีใหม่และตลอดไป…

“การมอบเสื้อกั๊กสีเทาในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้มีความเป็นระเบียบในการทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณ อสม.ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น และเสียสละมาโดยตลอด”

#วันชัยปริญญาศิริ
#สสสงขลา
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 1 มกราคม 2565

“ส.ส. วันชัย” จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ ปชช.

,

“ส.ส. วันชัย” จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ลดการแพร่เชื้อ-สร้างความมั่นใจปชช. อ.เมืองสงขลา

นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน ส.ส. จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแหล่งชุมชนต่างๆ ใน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา อาทิ ชุมชนมิตรเมืองลุง, หมู่บ้านเบญจพร นวมินทร์, พื้นที่บ้านโคกไร่, บริเวณถนนศรีสุดา, พื้นที่ตลาดทรัพย์สิน, ชุมชนย่านเมืองเก่า และพื้นที่โรงพยาบาลเมืองสงขลา เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่แหล่งชุมชนต่างๆ ใน อ.เมืองสงขลา เราจะสู้กันต่อไป เพื่อกำจัดโรคภัยในพื้นที่ ทั้งวันนี้และวันต่อไป เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของทุกๆคน ด้วยความปราถนาดีจากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

#วันชัยปริญญาศิริ
#สสสงขลา
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 ธันวาคม 2564