โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

‘อธิรัฐ’ ออกมาตการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ลอยกระทง 65 “ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย”

‘อธิรัฐ’ ออกมาตการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ลอยกระทง 65 “ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย”

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นี้ เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางร่วมงานวันลอยกระทงตามแหล่งท่องเที่ยว ท่าเรือ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
นายอธิรัฐกล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวกความปลอดภัย และป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงได้สั่งการไปยังกรมเจ้าท่าเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงวันลอยกระทง ภายใต้ 3 มาตรการ ดังนี้
1. “ท่าเรือปลอดภัย” ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยของโป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำท่าเทียบเรือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
2. “เรือปลอดภัย” ตรวจสอบความพร้อมของสภาพตัวเรือ เครื่องยนต์ อุปกรณ์เดินเรือ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ช่วยชีวิต ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประจำเรือ เน้นย้ำให้เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติตามกฎหมายการเดินเรือโดยเคร่งครัด
3.”คนปลอดภัย” บูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ เฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทราบถึงมาตรการความปลอดภัยและแจ้งให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำของนายเรือ หรือผู้ควบคุมเรือ เจ้าหน้าที่รัฐ และพนักงานของผู้ประกอบการเรือซึ่งดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
นายอธิรัฐกล่าวว่า การเตรียมความพร้อมมาตรการความปลอดภัยวันลอยกระทง “ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย” จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ โทรฯ แจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 พฤศจิกายน 2565