โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.เร่งติดตามความคืบหน้ากรณีเงินชดเชย เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

ผนึกพลัง ส.ส.เร่งติดตามความคืบหน้ากรณีเงินชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

เมื่อเร็วๆนี้ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นายเชิงชาย ชาลีจันทร์ ส.ส. เขต 2 จ.ชัยภูมิ พร้อมนายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส. เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ และนาย วัฒนา ช่างเหลา ส.ส. เขต 2 จ.ขอนแก่น พรรคพลังประชารัฐ ร่วมกับ นายรังษี ไผ่สอาด นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้ไปติดตามความคืบหน้ากรณีเงินชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษรตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่ยังไม่ได้รับอีกจำนวนมาก โดยมีนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น เรื่องเงื่อนเวลาการลงทะเบียนปลูก-ขุด มันสำปะหลัง ทั้งนี้ ทางกรมการค้าภายใน ได้รับเรื่องและเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังไว้แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการอีกไม่นานนี้

“ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ก่อนหน้านี้ ผมและคณะเคยไปยื่นเรื่องนี้ไว้ ” ส.ส.เชิงชาย กล่าว

#พร้อมเสมอเจอตัวง่าย
#พปชร
#พลังประชารัฐ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564

" ,