โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. สัณหพจน์ วอนรัฐซ่อมถนน ขุดลอกคลอง เร่งแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายปากพนัง

“ส.ส. สัณหพจน์” วอนรัฐซ่อมถนน-ขุดลอกคลอง เร่งแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายปากพนัง

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีถนนทางหลวงชนบท สาย 3032 ระหว่างรอยต่อ อ.หัวไทร กับ อ.ชะอวด ที่ปัจจุบันชำรุดและทรุดโทรม แต่ยังขาดการซ่อมบำรุง จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังกรมทางหลวงชนบท เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขถนนเส้นดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรและชาวบ้านในพื้นที่

ทั้งนี้ ยังได้หารือในเรื่องการของบประมาณขุดลอกหน้าเขื่อนอุทกวิภาชประสิทธิ อ.ปากพนัง ถึงเทศบาลปากอ่าวแหลมตะลุมพุก ระยะทาง 4-5 กิโลเมตร ขอให้กระทรวงคมนาคม และกรมเจ้าท่า ช่วยจัดงบประมาณลงมา เพื่อขุดรอกให้กับพี่น้องประชาชน หลังจากที่ตื้นเขินมานาน และสุดท้ายขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงความพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการทำประมงผิดกฎหมายในอ่าวปากพนังให้มีที่ดินทำกินด้วย

#สัณหพจน์สุขศรีเมือง
#สสนครศรีธรรมราช
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2565

" ,