โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. วัฒนา”ประธานเปิดกีฬาสี ต.ศิลา ส่งเสริมสุขภาพปชช. สร้างความสามัคคีในชุมชน

“ส.ส. วัฒนา”ประธานเปิดกีฬาสี ต.ศิลาส่งเสริมสุขภาพปชช. สร้างความสามัคคีในชุมชนพร้อมรับฟังปัญหาสู่การแก้ไข

นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย ส.จ.พิทักษ์ชน ช่างเหลา สมาชิกฯ อบจ.ขอนแก่น เขต 7 และ สจ.ปิยะพงษ์ ช่างเหลา สมาชิกฯ อบจ.ขอนแก่น เขต 9 เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬา “ศิลา สัมพันธ์” พร้อมมอบทุนสนับสนุนให้กับแต่ละประเภทสี และจับฉลาก จำนวน 40 รางวัล ให้กับทีมงานที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาบ้านหนองกุง ต. ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีชาวบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน

“การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในวันนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีภายในชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะการเล่นกีฬาที่ทำให้รู้จักคำว่า รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

ทั้งนี้ ยังได้ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน พร้อมร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาและเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไข ในการบรรเทาความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น

#วัฒนาช่างเหลา
#สสขอนแก่น
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 10 มกราคม 2565

" ,