โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.รงค์ หารือสภาฯ เร่งกรมแขวงฯ – กรมชลติดตั้งระบบท่อลอด

ส.ส.รงค์ หารือสภาฯเร่งกรมแขวงฯ-กรมชลติดตั้งระบบท่อลอดเพิ่มการระบายน้ำ หนุนกรมศิลป์เสนอฯพระธาตุเป็นมรดกโลกของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส.ส.รงค์ นครศรีธรรมราช พปชร. หารือที่ประชุมสภาฯเสนอ 3 เรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งติดตั้งท่อลอดเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำลดน้ำท่วมซ้ำ ควบคู่กับวางระบบไฟจราจรถนนเรียบรถไฟมะม่วงสองต้น พร้อมดันกรมศิลป์นำเสนอเรื่องพระธาตุ เร่งพิจารณา หนุนสู่คณะกรรมการยกเป็นมรดกโลกต่อไป

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2) ก่อนหารือ 3 เรื่อง กระผมขอเป็นตัวแทนประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ท่วมขังในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมแล้ว

ทั้งนี้ประเด็นที่จะหารือในที่ประชุม 3 เรื่อง คือเรื่องแรกการทำท่อลอดที่ตลาดนาชุม ตำบลโพธิ์เสด็จ โดยขอให้กรมแขวงการทางและ กรมชลประทานสามฝา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลโพธิ์เสด็จ ช่วยกันบูรณาการในการเข้ามาติดตั้งระบบท่อลอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ท่วมในหมู่ที่ 3,4,5 และในชุมชนโพธิ์เสด็จ ซึ่งการติดตั้งท่อรอดจะช่วยลดผลกระทบไม่ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่จำนวนหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงหารือหรือให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไป 2. เรื่องขอไฟเขียวไฟแดงใน หมู่ที่ 1 ตำบลมะม่วงสองต้น ซึ่งการติดตั้งระบบไฟเขียวไฟแดงที่ถนนเรียบทางรถไฟ ยาวประมาณ 7 กิโลเมตร แต่ที่ตำบลมะม่วงสองต้น ไม่มีไฟสัญญาณจราจรจึงทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและได้เรียกร้องขอให้ทางหลวงชนบทเข้ามาดำเนินการติดตั้งระบบไฟจราจรในถนนเรียบทางรถไฟลดปัญหาเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกได้อย่างเป็นรูปธรรม

และเรื่องสุดท้ายคือ พระธาตุ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เสนอให้พระธาตุเป็นมรดกโลกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการส่งเอกสารมายังกระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยและอยากเร่งรัดให้นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงวัฒนธรรมกำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมศิลปกรนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

" ,