โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. พรรณสิริ”แนะ ก.เกษตรฯ เฝ้าติดตามโครงการฯ แก้มลิงทะเลหลวง

“ส.ส. พรรณสิริ”แนะ ก.เกษตรฯ เฝ้าติดตามโครงการฯ แก้มลิงทะเลหลวง หลังผู้รับเหมาขอขยายสัญญาโครงการยืดเยื้อ ปชช. ขาดผลประโยชน์

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สืบเนื่องจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากการดำเนินโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และระบบส่งน้ำแก้มลิงทะเลหลวง จ.สุโขทัย โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 5 สถานี โดยพื้นที่ทะเลหลวงเป็นแหล่งเก็บน้ำ ขนาดความจุ 32.4 ล้าน ลบ.ม. ในพื้นที่ 7,500 ไร่ ครอบคลุม 2,500 ครัวเรือน

ทั้งนี้ พบว่าโครงการดังกล่าว ประสบปัญหาในเรื่องของการก่อสร้าง ในวงเงิน 116,480,000 บาท และได้ขอขยายสัญญาการก่อสร้างออกไป เนื่องจากภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนรูปแบบรายการ จากสัญญาเดิม 3 ปี โดยสัญญาจะแล้วเสร็จในวันที่ 10 ต.ค. 2562 ซึ่งปัญหานี้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ ไปแล้ว 2 ครั้ง ในวันที่ 16 ม.ค. 2563 และในวันที่ 6 ส.ค. 2563 ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีผ่านไป ยังได้รับคำตอบเหมือนเดิมจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าขอขยายสัญญารูปแบบรายการเปลี่ยนแปลงเพราะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง
จึงขอเรียนท่านประทานสภาฯ ผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้กำกับติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารโครงการที่ขาดประสิทธิภาพดังกล่าว ขอให้พิจารณาหาแนวทางชดใช้ความเสียหายต่อรัฐ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการนี้ให้แล้วเสร็จ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว

#ดร.พรรณสิริกุลนาถศิริ
#สสสุโขทัย
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2564

" ,