โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.สิงห์บุรี หารือพร้อมผู้นำชุมชน ร่วมหารือกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำสอดรับความต้องการ ปชช.

ส.ส.พปชร.สิงห์บุรี หารือพร้อมผู้นำชุมชน ร่วมหารือกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำสอดรับความต้องการ ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พปชร. จ.สิงห์บุรี” ร่วมกับกรมชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลงิ้วราย จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน การบริหารจัดการน้ำ และข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้าน ในการระดมความคิดเห็นเพื่อนำมาจัดทำเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น ตามแนวทางของนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

" , ,