โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.ผลักดันร่างพ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหายคืนความยุติธรรมปชช. กลไกคุ้มครองคนไทยทั้งประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้

ส.ส.พปชร.ผลักดันร่างพ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหายคืนความยุติธรรมปชช.
กลไกคุ้มครองคนไทยทั้งประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้

ส.ส.อาดิลัน พปชร.จ.ยะลา มั่นใจพรรคร่วมรัฐบาล รับร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …..ที่แก้ไขโดยสมาชิกวุฒิสภา เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนคนไทยทุกคน โดยเฉพาะสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และใน 4 อำเภอ จ.สงขลา

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 – นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวอภิปรายที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า หลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาได้มีการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและได้มีการปรับปรุงแก้ไขในสาระสำคัญ จำนวน 10 มาตรา ทั้งนี้หลังจากที่ทำการศึกษาและติดตามความเป็นมาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ และการแก้ไขโดยสมาชิกวุฒิสภาไปแล้ว แม้ว่าเนื้อหาสาระสำคัญที่เป็นร่างของสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยไม่กระทบกับสาระสำคัญมากนัก เพราะโดยส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ให้รับร่างพ.ร.บ.ฉบับที่แก้ไขโดยสมาชิกวุฒิสภา ถือว่าเป็นร่างกฎหมายที่จะยกระดับมาตรฐานด้านกฎหมายประเทศไทย ที่จะสามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับคนไทยทุกคนที่มีกฎหมายและรูปแบบการตรวจสอบและถ่วงดุลในการสืบสวนและสอบสวนในการอำนวยความยุติธรรม ซึ่งแตกต่างจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และถือเป็นการถ่วงดุลของผู้ใช้อำนาจ

“ต้องยินดีกับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมถึงใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพราะที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายที่ไม่อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และหวังว่าทุกฝ่ายจะเข้ามาช่วยกันผลักดันให้มีกฎหมายที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และกฎหมายนี้เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่ดี และสามารถนำไปใช้ได้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอขอบคุณพรรคประชาสังคมที่ช่วยกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้ รวมทั้ง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาฯ และรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้” นายอาดิลัน กล่าว

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้ได้มีการนำเสนอต่อรัฐบาลชุดที่แล้ว รวมถึงสภาผู้แทนราษฎร และคณะคสช. ซึ่งได้ตีตกไป แต่ก็ยังมีการยืนยันที่จะเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้ามาในรัฐบาลชุดนี้และก็ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ ในฐานะผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐ ขอยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐยินดีที่จะผลักดันกฎหมายดีๆ ให้กับคนไทย โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ….. ฉบับนี้ ในการประชุมร่วมของพรรคร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ มีความเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคจะให้การสนับสนุนรับร่างกฎหมายฉบับนี้ แม้ว่าจะมีหลายประเด็นที่คิดว่ายังไม่เป็นที่พึงพอใจ แต่ก็ไม่กระทบกับสาระสำคัญสำหรับการอำนวยความยุติธรรมให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

" ,