โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.นครศรีธรรมราช ส่งเสริมยกระดัยทักษะอาชีพปชช. กระตุ้นศก.ชุมชน

ส.ส.พปชร.นครศรีธรรมราช ส่งเสริมยกระดัยทักษะอาชีพปชช. กระตุ้นศก.ชุมชน

“ส.ส.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” ลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะ ปั้นอาชีพ เสริมรายได้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้เกิดรายได้และเงินหมุนเวียนในภายในชุมชน ทั้งยังเพิ่มองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างอาชีพต่อยอดธุรกิจ โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ตำบลบ้านเนิน และตำบลบ้านกลาง ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 200 คน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 6 กันยายน 2565

" ,