โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ผลักดันและยกระดับชุมชนและตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ

ผลักดัน กทม. ยกระดับขับเคลื่อนตลาดใจกลางเมืองสร้างรายได้ศก.ชุมชน!!!
“ส.ส.ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พปชร. กทม.” เสนอ กทม. ผลักดันและยกระดับชุมชนและตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ได้แก่ เขตปทุมวัน บางรัก และสาทร เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ ของความเจริญที่มีทั้งชุมชนเก่าและใหม่ ในพื้นที่เดียวกัน แต่ยังคงมี พื้นที่ตลาด และชุมชนเก่าแก่ ที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิม หากได้รับการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเมืองได้เป็นอย่างดี

ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ได้เข้ามาช่วยพัฒนาตลาดให้เกิดความน่าสนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้นแต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด จึงทำได้เพียงโครงการนำร่องเท่านั้น ดังนั้น จึงขอหารือท่านประธานฯ ไปยังสำนักงานกรุงเทพมหานคร ช่วยผลักดันและยกระดับตลาดต่างๆ เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนย่านใจกลางเมือง เป็น “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” อย่างเช่น ตลาดพระเจน เขตปทุมวัน ชุมชนฮารูณ และชุมชนพิพัฒน์ 2 เขตบางรัก หากได้มีการทำงานและบูรณาการร่วมกัน จะช่วยสร้างพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย และน่าอยู่มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้หารือ กทม. เพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณสวนอยู่ดี เขตสาทร กรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

#ดรพัชรินทร์ซำศิริพงษ์
#สสกทม
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 มิถุนายน 2565

" ,