โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.กรุงศรีวิไล” เสนอเปิดสถานบันเทิงช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่ชั่วคราว

“ส.ส.กรุงศรีวิไล” เสนอเปิดสถานบันเทิงช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่ชั่วคราว

ช่วยเหลือผู้ประกอบการ-คนกลางคืน-สร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการสถานบันเทิง อาทิ ผับ และบาร์ ทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพกลางคืน ทั้งนักร้อง นักดนตรี และพนักงานบริการต่างๆ ขอความกรุณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เร่งพิจารณาการเปิดให้บริการของสถานบันเทิงเป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะในช่วงเทศการคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่มีรายได้ที่จะจุนเจือครอบครัว และต้องแบกรับภาระต่างๆ มากมาย อาทิ ค่าโทรศัพท์ และหนี้สินต่างๆ ที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือนตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากข้อเรียกร้องดังกล่าวได้รับการพิจารณาและได้รับการอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงในช่วงเทศกาลดังกล่าว จะทำให้เกิดการจ้างงานในหลายสาขาอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การจับจ่ายใช้สอยต่างๆ มีเม็ดเงินสะพัดและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการมีความพร้อมและปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาการแพร่ระบาดของสาธารณะสุข ไม่ว่าจะป็นการส่วมใส่หน้ากกากอนามัย การเว้นระยะหว่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอดเวลา

ดังนั้น จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับเรื่องและดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับช่วงเทศกาลในช่วงปลายปีนี้

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

" ,