โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สุธรรม สส.นครฯ”ฝาก รบ.เร่งดำเนินการให้ ปชช.มีสิทธิ์ในที่ดิน เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01ให้เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรนำไปต่อยอด เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น

“สุธรรม สส.นครฯ”ฝาก รบ.เร่งดำเนินการให้ ปชช.มีสิทธิ์ในที่ดิน เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01ให้เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรนำไปต่อยอด เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น

นายสุธรรม จริตงาม สส.นครศรีธรรมราช เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวอภิปรายในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรี(ครม.)แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 121 ว่า จากการที่ตนได้ศึกษานโยบายของรัฐบาลเป็นที่ยินดีอย่างยิ่งว่า รัฐบาลชุดนี้ได้เร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดิน ที่พิจารณาเอกสารสิทธิ์ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นโฉนด เพื่อนำไปต่อยอดและเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น

“ผมต้องขอบคุณรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญในสิทธิทำกินของพี่น้องประชาชน ถึงแม้ตัวนโยบายของรัฐบาล จะไม่ได้ระบุรายละเอียดว่า จะพิจารณาเอกสารสิทธิ์ให้ใช้ ประโยชน์ในที่ดินประเภทใด ให้เป็นโฉนด ก่อน-หลัง หรืออย่างไร แต่ความต้องการของพี่น้องประชาชนคือ ต้องการให้เปลี่ยน สปก.ให้เป็นโฉนดโดยเร่งด่วน ผมขออภิปรายเพื่อให้เห็นถึงเหตุผลและความจำเป็น ตามที่พรรคพลังประชารัฐ นำโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ได้ใช้เป็นนโยบายหาเสียงในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา”นายสุธรรม กล่าว

นายสุธรรม กล่าวต่อว่า ตามกฎหมายแล้วการเข้าทำประโยชน์ในเขตที่ดิน หรือ ส.ป.ก. 4-01 ให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเท่านั้น ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ได้ เว้นแต่ตกทอดมรดก หรือโอนสิทธิ์ให้กับทายาทชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ผู้ถือครอง ส.ป.ก. 4-01 จึงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุนเป็นอย่างมาก เพราะว่ามีเพียงธนาคารเดียวที่ให้สินเชื่อแก่ ส.ป.ก. 4-01 คือธนาคาร ธกส. ส่วนธนาคารอื่นๆไม่สามารถใช้ส.ป.ก.4-01 ค้ำประกันได้เลย และ ธกส. จะให้สินเชื่อเพียง 50% ของราคาประเมินเท่านั้น ทำให้พี่น้องเกษตรกร ผู้ยากไร้ที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เข้าถึงแหล่งทุนยาก ขาดเงินหมุนเวียน เมื่อต้องการนำเงินทุนไปปรับปรุงพื้นที่ในการทำการเกษตร ก็ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบมาหมุนเวียน ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง บางครั้งโดนเจ้าหนี้บีบมากๆ ก็ต้องขายที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ให้นายทุนในราคาที่ถูก

นายสุธรรม กล่าวต่อด้วยว่า เมื่อปีพ.ศ. 2541 ตนได้มีโอกาสรับราชการที่ส.ป.ก.จังหวัดกระบี่ ในตำแหน่งนิติกร ในช่วงนั้นที่ตนได้เห็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดินส.ป.ก. 4-01 จำนวนมาก แต่ทุกวันนี้ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ตนกลับพบว่าปัญหาของที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ไม่ได้ลดหย่อนลง แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ เนื่องจากว่าสภาพสังคมในหลาย ๆ ด้านได้เปลี่ยนไป บางพื้นที่ที่ดินได้มีความเจริญรุ่งเรือง ไม่เหมาะที่จะทำการเกษตร เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์มากกว่าดังนั้น ตนคิดว่า ส.ป.ก. 4-01 ควรที่จะได้รับการเปลี่ยนสิทธิ์ให้เป็นโฉนดที่ดิน

“ผมเข้าใจดีในเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แต่เมื่อเวลาเปลี่ยน ความจำเป็นก็เปลี่ยน กฎหมายบางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม และความจำเป็นของสังคม ทั้งนี้เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึง ผมคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องหันมาดูแลและใส่ใจพี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินในเขต ส.ป.ก. 4-01 โดยการเร่งดำเนินการเปลี่ยนสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดที่ดินโดยเร็ววัน ให้มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับโฉนดที่ดินทั่วไป ตามกฎหมายที่ดิน”

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นรัฐบาลอาจจะกำจัดสิทธิ์บางอย่างเช่น ห้ามโอนภายใน 10 ปี หรือให้สิทธิ์บุคคลที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ส.ป.ก. อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการตอบแทนพวกเขาที่ไม่ได้โอนสิทธิ์ให้นายทุน ในปัจจุบันนี้มีพี่น้องประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ ส.ป.ก. ทั่วประเทศ ประมาณ 2,300,000 กว่าราย หากเป็นไปได้ถ้าเรานำร่องไปก่อนเฉพาะพื้นที่ ที่ไม่มีปัญหา , เฉพาะพื้นที่ที่มีความพร้อม เนื่องจาก ส.ป.ก. 4-01 ได้มีการตรวจสอบสิทธิ์กันมาแล้ว ถ้าดำเนินการประมาณ 500,000 รายหรือ 1,000,000 ราย ได้ก็จะเป็นของขวัญชิ้นงามให้กับพี่น้องเกษตรกร ผู้ถือครอง ส.ป.ก. 4-01 ทั้งนี้ ตนขอให้รัฐบาลบริหารประเทศด้วยความสำเร็จรุ่งเรือง เพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 กันยายน 2566

" ,