โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สัณหพจน์” เดินหน้าแก้ปัญหาสาธารณูปโภค มอบของขวัญปีใหม่ “คนลุ่มน้ำปากพนัง

“สัณหพจน์” เดินหน้าแก้ปัญหาสาธารณูปโภค มอบของขวัญปีใหม่ “คนลุ่มน้ำปากพนัง”

ส.ส.พปชร.เขต 2 จ.นครศรีฯ ตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะ เร่งแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคพื้นที่ “ลุ่มน้ำปากพนัง 3 อำเภอ ขอบคุณ ก.มหาดไทย อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมถนนชำรุด จัดการระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภค-บริโภค หวังเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ดร.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต2 จ.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยภายหลังการตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะ กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ ว่า ปัจจบันพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เชียรใหญ่ อ.หัวไทร และอ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ยังคงประสบความเดือดร้อนเรื่องของระบบสาธารณูปโภค โดยตนได้เร่งติดตามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างเต็มที่

ล่าสุดระบบสาธารณูโภค บางส่วนที่เป็นปัญหาได้รับการพิจารณาแก้ไขแล้ว ได้แก่ 1.โครงการซ่อมแซมถนน ในพื้นที่บ้านค้อแดง ม.9 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นถนนเส้นทางหลักและเส้นทางเดียวของหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 5.6 กม. มีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกปลอดภัย และส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนที่ใช้เส้นทาง

กรณีดังกล่าวกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณการปรับปรุงถนนในเบื้องต้น 3 กม.จำนวนงบประมาณ 7.9 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 180 วัน

2.ปัญหาระบบน้ำประปาเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค พื้นที่ม.7 และม.14 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 149 ครัวเรือน แม้จะมีการแก้ไขปัญหาโดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ให้ประชาชนต่อใช้น้ำแล้ว แต่ยังคงประสบปัญหาท่อประปารั่ว หลุด ซึม ทำให้ประชาชนต้องจ่ายค่าน้ำประปาในอัตราก้าวหน้า โดยต้องมีการจ่ายค่าน้ำประปาหารเฉลี่ยกันระหว่างผู้ใช้น้ำเป็นเงินกว่า 2,000-4,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากสำหรับพี่น้องประชาชนซึ่งมีอาชีพหลักทำเกษตรกรรมและประมงพื้นบ้าน

ทั้งนี้ในส่วนของน้ำประปาได้แบ่งการดูแลออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 อยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และส่วนที่ 2 เป็นความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งพื้นที่ต.คลองน้อย เป็นพื้นที่รับผิดชอบของ อปท.ต.คลองน้อย ซึ่งได้รับงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 39,065,000 บาท โดยจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบประปาในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2565

ขณะที่ในส่วนของพี่น้องประชาชนพื้นที่ ม.12 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากกรณีเดียวกันนั้น เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ อปท. ในการดำเนินการขออนุญาตการใช้พื้นที่เพื่อปรับปรุงระบบน้ำประปา โดยตนจะติดตามความคืบหน้าดังกล่าวต่อไป

“ตนขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ขอขอบคุณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นของขวัญปีใหม่ปี 2565 ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคที่เป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น” ดร.สัณหพจน์ กล่าว

อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีปัญหาความเดือดร้อนอื่นๆ ซึ่งพี่น้องประชาชนพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับนั้น ขณะนี้ตนได้เร่งดำเนินการแก้ไข และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด “จะตอบแทนพี่น้องด้วยผลงาน”

#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 24 ธันวาคม 2564

" ,