โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

สส.ใต้ พปชร.-ปชป.-สว. เสนอรัฐบาล ถอดนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์สงวน เชื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพเพาะพันธ์ุนก รักษางานศิลป์ผลิตกรง ชูอัตลักษณ์คนใต้

สส.ใต้ พปชร.-ปชป.-สว. เสนอรัฐบาล ถอดนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์สงวน เชื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพเพาะพันธ์ุนก รักษางานศิลป์ผลิตกรง ชูอัตลักษณ์คนใต้

นายชนนพัฒน์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต4 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า กลุ่ม สส.ภาคใต้ ที่มี พล.ต.อ.สุรินทร์ ปานาเร่ สส.สงขลา เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นแกนนำและ สส.พปชร. สส.ภูมิใจไทย และวุฒิสมาชิก ภาคใต้ ประกอบด้วย นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส เขต 3 นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส เขต2 นายคอซีย์ มามุ สส.ปัตตานี เขต2 และตน รวมถึง นายซาการียา สะอิ สส.นราธิวาส เขต 4 พรรคภูมิใจไทยและ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล วุฒิสมาชิก ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางที่จะผลักดันและยื่นญัติต่อสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการถอดนกกรงหัวจุก ออกจากบัญชีสัตว์สงวน เนื่องจากสถานการณ์ของนกกรงหัวจุกสามารถเพาะและขยายพันธ์ุได้แล้วในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบกับปริมาณนกในธรรมชาติ ทำให้จะสามารถส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนภาคใต้ได้ รวมทั้งการเลี้ยงนกกรงหัวจุกยังเป็นวีถีที่สืบทอดกันมายาวนาน และได้รับความนิยมแพร่หลายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ และต่างประเทศด้วย

“ทางกลุ่ม สส.ภาคใต้เห็นว่า หากสามารถการถอดออกจากบัญชีสัตว์สงวน และส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยง จะช่วยให้รักษาหรืออนุรักษ์นกหัวจุกในแหล่งธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันผู้เพาะเลี้ยงประสบปัญหาในการขอใบอนุญาติจากหน่วยงานราชการ ทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงนกกรงหัวจุก ที่ยังมีความต้องการของตลาดอีกเป็นจำนวนมาก”

นายชนนพัฒน์ กล่าวต่อว่า การเลี้ยงนกกรงหัวจุกยังสามารถส่งเสริมให้เป็นกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันทั้งในระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศ ทางกลุ่มจึงเห็นว่า นอกจากจะสามารถส่งเสริมเป็นอาชีพเพาะเลี้ยงแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมของชาวบ้านในการผลิตกรงที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน และจัดเป็นซอฟเพาเวอร์อีกแขนงหนึ่งของคนไทย ในด้านอัตลักษณ์วิถีของชาวใต้ให้สืบสานต่อไป

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 13 กันยายน 2566

" ,