โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

รมช อธิรัฐ เผยแผนป้องกันเหตุ“ลอยกระทง 2565” ปลอดภัย อุบัติเหตุทางน้ำเป็นศูนย์

รมช อธิรัฐ เผยแผนป้องกันเหตุ“ลอยกระทง 2565” ปลอดภัย อุบัติเหตุทางน้ำเป็นศูนย์

ประชุมกรมเจ้าท่า ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัย “วันลอยกระทง 2565” พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ กรมเจ้าท่า ปี 65-66

วันที่ 9 พ.ย. 2565 น. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในวันลอยกระทง 2565 ตามข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรี สรุปภาพรวมได้ดังนี้

 • ในพื้นที่ส่วนกลางแม่น้ำเจ้าพระยา จัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ในคืนลอยกระทง จำนวน 200 คน เรือรักษาการณ์ 8 ลำ เรือตรวจการณ์ทั่วไป 1 ลำ เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ 63 ท่าเรือ
 • ส่วนภูมิภาค กำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 510 คน เรือตรวจการณ์ 61 ลำ
  โดยเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์เจ้าท่าออกปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา 14.30 น.- 24.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งในคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมา (8 พ.ย.65) ไม่พบอุบัติเหตุทางน้ำ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สูญหาย หรือผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ นายอธิรัฐ ได้กล่าวขอบคุณกรมเจ้าท่าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้ปฏิบัติงาน ออกตรวจตรา อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในวันลอยกระทง 2565 เป็นไปตามแผนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และในการนี้ นายอธิรัฐ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย/ แผนงานและข้อสั่งการ ปี 65 และมอบนโยบายการดำเนินงานกรมเจ้าท่า ปี 66 ดังนี้

 1. การปรับปรุงท่าเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา (Smart Pier)
  • ปี 65 : แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน จำนวน 5 ท่า ได้แก่ ท่ากรมเจ้าท่า,ท่าสะพานพุทธ, ท่านนทบุรี, ท่าช้าง, ท่าสาทร อยู่ระหว่างดำเนินการพร้อมเปิดใช้งานภายในปี 65 จำนวน 6 ท่า ได้แก่ ท่าเตียน, ท่าบางโพ, ท่าพระราม 7, ท่าพายัพ, ท่าราชินี, ท่าเกียกกาย
  • ปี 66 : จำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าปิ่นเกล้า, ท่าพระราม 5, ท่าปากเกร็ด
 2. การขุดลอกต่างตอบแทนแก้ปัญหาภัยแล้ง
  • ปี 65 : โดยกรมเจ้าท่า 132 แห่ง ปริมาณดินรวม 18,160,500 ลบ.ม./ ขุดลอกต่างตอบแทนและอื่นๆ ปริมาณ 5.00 ล้าน ลบ.ม. ประหยัดงบประมาณ 285 ล้านบาท
  • ปี 66 : จำนวน 54 แห่ง ปริมาณดินรวม 4,048,600 ลบ.ม./ ขุดลอกต่างตอบแทนและอื่นๆ (ออกใบอนุญาตแล้ว) รวม 170,101.2 ลบ.ม.
 3. เรือไฟฟ้า (EV BOAT) ในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันมีจำนวน 26 ลำ
  • ปี 65 เพิ่มขึ้น จำนวน 11 ลำ
  • ปี 66 เพิ่มขึ้น จำนวน 7 ลำ
 4. องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
  • ปี 65 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง (CAP) จำนวน 29 รายการ
  • ปี 66 เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในเดือน ก.พ.66 ( 20-27 ก.พ.66)

มอบนโยบายการดำเนินงาน กรมเจ้าท่า ปี 66

 1. การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ปี 66 ให้ดำเนินการตามระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด โปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้ และเน้นย้ำห้ามมีการร้องเรียนการเรียกผลประโยชน์โดยเด็ดขาด
 2. การปรับปรุงท่าเรือ Smart Pier แม่น้ำเจ้าพระยา ให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาล ในการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบ
 3. การผลักดันเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบ เร่งรัดการดำเนินงานให้ออกบริการได้ภายในปี 66
 4. ด้านการต่างประเทศให้กรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการรับการตรวจประเมินของ IMO ที่จะมีขึ้นในเดือน ก.พ.66

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 พฤศจิกายน 2565