โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ. ประวิตร” อวยพรปีใหม่ขอให้คนไทยสุขภาพดี มีความสุข ปชช.อยู่ดีกินดี

“พล.อ. ประวิตร” อวยพรปีใหม่ขอให้คนไทยสุขภาพดี มีความสุข ปชช.อยู่ดีกินดี

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวอวยพรเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565 ว่า ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ขออำนวยพรปีใหม่ให้คนไทย จงประสบแต่ความสุขสวัสดี มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข็มเข็ง พร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า เพื่อช่วยนำพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ผมพร้อมทำงาน ในการเข้าไปดูแลประชาชน ปัญหาปากท้อง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมไปถีงด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั่วประเทศ การปราบปรามการค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงานต่างด้าว เรื่องที่ดินทำกิน โฉนดที่ดินแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในรอบปีที่ผ่านมา ผมมีความตั้งใจทำงาน และทุ่มเทที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อความอยู่ดีกินดี แก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำให้ได้มากที่สุด อันจะเป็นการวางรากฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เติบโต และมีความก้าวหน้าต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2564

" ,