โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร”มอบ สปก. 4-01 หนุนที่ทำกินเกษตรกรบ้านช่องโคพัฒนา

“พล.อ.ประวิตร”มอบ สปก. 4-01หนุนที่ทำกินเกษตรกรบ้านช่องโคพัฒนาร่วมเปิดป้ายหมู่บ้าน“พิมายอุดมสุข”เมืองโคราชเน้นวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

“บิ๊กป้อม” นำคณะ พปชร. “ธรรมนัส-นฤมล” ลงพื้นที่โคราช พร้อมเปิดหมู่บ้าน “พิมายอุดมสุข” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบ สปก. 4-01 แก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรช่องโคพัฒนา อ.พิมาย ย้ำเร่งแก้ปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ให้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็ว

วันที่ 27ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 9.30น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นำคณะตรวจราชการในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ยังมี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสติน ณ อยุธยา ,พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ,ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพปชร.,ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค นายอธิรัช รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม และ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผช.รมต.ประจำนร.ร่วมลงพื้นที่ด้วย

โดยจุดแรก ได้เดินทางไป ณ บริเวณวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรฐานราก ช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมี พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมตัวแทนหน่วยงานราชการ และนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพปชร.และส.ส.เอกราช ช่างเหลา ,ส.ส.เกษม ศุภรานนท์และคณะส.ส.ในพื้นที่คอยให้การต้อนรับภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มงวด

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร ได้รับฟังรายงาน ความคืบหน้าและความสำเร็จ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนให้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของตนเอง และ โครงการแก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจน โดยสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกร นำไปไถ่ถอนที่ดิน จากการจำนอง ขายฝาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลับมามีที่ดินทำกินและที่อาศัยของตนเองแล้ว 387 ราย การรช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่ดิน จากนโยบายรัฐโดยสนับสนุนสินเชื่อจัดซื้อที่ดินให้ผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบแปลงรวมถือกรรมสิทธิ์ร่วม ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และ โครงการธนาคารที่ดินนำร่องในพื้นที่ 5 ชุมชน ให้เกษตรกรและผู้ยากจน มีที่ดินทำกินที่เหมาะสมตามรูปแบบที่กำหนดจำนวน 500 ครัวเรือน

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ทำพิธีเปิดป้ายหมู่บ้าน “พิมายอุดมสุข” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบสิทธิ์ในที่ดินทำกินแก่ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานราก ช่องโคพัฒนา อำเภอพิมาย ให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สปก. 4-01 จำนวน 3,250 ฉบับ และเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชนผลผลิตของเกษตรกร ตามหลักทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่ความยั่งยืน

โดยพลเอกประวิตร กล่าวว่า ขอบคุณ บจธ.ที่เร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องการให้การบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม พร้อมย้ำว่า ยังมีเกษตรกรและผู้ยากจนอีกจำนวนมาก ที่ไร้ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ขอให้เร่งขยายผลความสำเร็จดังกล่าว ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็วและขอให้พี่น้องประชาชน นำที่ดินที่ได้รับไปทำประโยชน์จริง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันอย่างยั่งยืน

จากนั้นพลเอกประวิตร พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร กลุ่มประมงเลี้ยงปลา กลุ่มผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพ และกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล ต.ในเมือง อ.พิมาย นครราชสีมาเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ตามลำดับ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 27 ธันวาคม 2564

" ,