โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร”ดันเศรษฐกิจดิจิทัลรับไทยแลนด์4.0 มุ่งปชช.ใช้นวัตกรรมแบบสร้างสรรค์สู่ผู้นำภูมิภาค

พล.อ.ประวิตร”ดันเศรษฐกิจดิจิทัลรับไทยแลนด์4.0 มุ่งปชช.ใช้นวัตกรรมแบบสร้างสรรค์สู่ผู้นำภูมิภาค

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ไปเป็นประธานพิธีเปิด งานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด : THAILAND 4.0 THE FUTURE AND BEYOND” ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.65 โดยมีกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลัง นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้แล้วพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ว่า ประเทศไทยมีความก้าวหน้าไปมากไม่แพ้ชาติใดในโลก ในด้านการส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลกระทบเชิงบวกที่จะเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนสังคม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” โดยเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม และในงานนี้ ยังได้มุ่งเน้นการสร้าง องค์ความรู้ ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา สำหรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ได้อย่างถูกต้อง และสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม สามารถรู้เท่าทันภัยออนไลน์ และลดความเสี่ยง จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้ด้วย

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้จัดกิจกรรมที่มีคุณค่า และมีความสำคัญเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุน ด้วยดี พร้อมขอให้การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์ กับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ เป็นต้นอย่างทั่วถึง ต่อไป


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 28 พฤศจิกายน 2565

" ,