โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พปชร.ยะลา วอน ก.เกษตรฯ อนุมัติงบแก้น้ำบาดาลขุน-ขุคลองไส้ไก่-จัดหาเครื่องมือทำนา แก้ปัญหาความเดือนร้อนปชช.

พปชร.ยะลา วอน ก.เกษตรฯ อนุมัติงบแก้น้ำบาดาลขุน-ขุคลองไส้ไก่-จัดหาเครื่องมือทำนา แก้ปัญหาความเดือนร้อนปชช.

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.จังหวัดยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 4 บ้านวังกร ต.ตาเซะ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จากปัญหาน้ำบาดาลขุ่นไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดและเจ้าหน้าที่เข้าไปศึกษาหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว และยังรวมถึงเรื่องการจัดหางบประมาณทำคลองไส้ไก่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ประสานงานกับส่วนงานราชการ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ต.ท่าสาบ อ.เมืองยะลา ปัจจุบันมีพื้นที่นาแปลงใหญ่แต่ยังขาดอุปกรณ์ในการทำนา เพื่อที่จะได้ร่วมกับประชาชนทำนาแปลงใหญ่ จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยพิจารณาและดำเนินการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและเกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #อาดิลันอาลีอิสเฮาะ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 พฤศจิกายน 2565