โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ประธาน กมธ.กิจการสภาฯ ลงพื้นที่ดูงานวิทยุรัฐสภาพิษณุโลก

ประธาน กมธ.กิจการสภาฯ ลงพื้นที่ดูงานวิทยุรัฐสภาพิษณุโลก ดันใช้ดิจิทัลกระจายข่าวสาร – นโยบายรัฐให้ปชช. ถูกต้องทั่วถึง

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ และประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางพร้อมด้วย
นางสุพรรณี ชีวะไทย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและ นายชัยวัฒน์
ชายเกตุ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเทคนิค ลงพื้นที่เพื่อดูการบริหารจัดการสถานีรัฐสภาเครือข่ายที่จังหวัดพิษณุโลก (สวท.พิษณุโลก) พร้อมหารือร่วมกับทางคณะผู้บริหารของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถึงแนวทางการบริหารงานพร้อมดูพื้นที่อาคารและอุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุรัฐสภาในเครือข่าย จ.พิษณุโลกที่พื้นที่เขาสมอแคลง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้นายอนันต์ได้ ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 ที่สนับสนุนบุคคลากรดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลกในคลื่นความถี่ 92.25 เมกะเฮิรตซ์ นับเป็นสถานีวิทยุของรัฐสภาที่สมบูรณ์แบบที่สุดพร้อมชื่นชมการทำงานของสวท.พิษณุโลกที่เป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทุกกลุ่มรับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง และสร้างความเข้าใจนโยบายรัฐ ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติประชาชนต้องก้าวตามทัน หากทำได้ทุกจังหวัด หูตาประชาชนจะกว้างไกลมากขึ้น

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

" ,