โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ดันอาหารวิถีชุมชนสู่การยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ดไทย สร้างรายได้ยั่งยืน

ดันอาหารวิถีชุมชนสู่การยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ดไทย สร้างรายได้ยั่งยืน !!!
“ส.ส.ชวน ชูจันทร์ ส.ส. พปชร.แบบรายชื่อ” พร้อมด้วย “ส.ส.จักรพันธ์ พรนิมิตร พปชร.กทม.” และ “ดร.บุณณดา สุปิยพันธุ์ ที่ปรึกษา ส.ส.” ร่วมประชุมยกระดับมาตรฐานสตรีทฟู้ด-Clean Food Good Taste ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายอาหารในมิติวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดและสานต่อวัฒนธรรมด้านอาหาร ส่งเสริมอาชีพ-สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารไทยประจำชุมชน หลังฟื้นตัวจากการระบาดของเชื้อโควิด-19
#ชวนชูจันทร์
#จักรพันธ์พรนิมิตร
#บุณณดาสุปิยพันธุ์
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp


ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2565

" ,