โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. สุรศักดิ์” ลุยติดตามคืบหน้า โครงการขุดลอกสระน้ำคลองลึก

“ส.ส. สุรศักดิ์” ลุยติดตามคืบหน้า โครงการขุดลอกสระน้ำคลองลึก – ตรวจเยี่ยม บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยยาง หาแนวทางปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ชุมชน ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เมื่อเร็วๆนี้ ส.ส. สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พร้อมคุณขวัญใจ ชิงนวรรณ์ ภริยา และทีมงาน ส.ส.ลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า โครงการขุดลอกสระน้ำคลองลึก ตำบลตาพระยา เพื่อกักเก็บน้ำ ให้พี่น้องประชาชนได้ทำการเกษตร รวมถึงพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นที่พักผ่อน ของพี่น้องประชาชน ณ บริเวณตรงข้าม อบต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ทั้งนี้ขอขอบคุณ พ.อ.นิวัฒน์ หาญประสพ นำคณะตรวจสอบพื้นที่

นอกจากนี้ ส.ส. สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.สระแก้ว เขต 3 พร้อมคุณขวัญใจ ชิงนวรรณ์ ภริยา และทีมงาน ส.ส. ยังได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพแวดล้อม หมู่ 8 บ้านโคกกรวด บริเวณร้านค้า ริมอ่างเก็บน้ำห้วยยาง เพื่อพิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่พักผ่อน พร้อมกับดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนของพี่น้องประชาชน ตำบลทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564

" ,