โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

กระแสดีไม่หยุด !!! พล.อ.ประวิตร สานต่องานสำคัญเพื่อคนอีสาน ชาวมุกดาหารตอบรับ เชียร์เป็นนายก คนที่30 แก้ภัยแล้ง มีน้ำใช้ให้อยู่ดีกินดี

กระแสดีไม่หยุด !!! พล.อ.ประวิตร สานต่องานสำคัญเพื่อคนอีสาน
ชาวมุกดาหารตอบรับ เชียร์เป็นนายก คนที่30 แก้ภัยแล้ง มีน้ำใช้ให้อยู่ดีกินดี

เมื่อ 2 ก.พ.66 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการต่อเนื่อง จาก จ.ยโสธร ในช่วงเช้า โดยในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร บริเวณตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร เพื่อติดตามโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ ตลาดอินโดจีน งบประมาณ 94 ล้านบาทเศษ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้ถูกพับตก ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อน จึงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง จะสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวชายโขง และการค้าชายแดน และยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างถนนสาย “มุกดาสนุก สุขชายโขง” งบประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง และรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้อีกด้วย

พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิด โครงการ”แล้งนี้ต้องมีน้ำ” ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแม่น้ำโขง ณ จวน ผวจ.มุกดาหาร งบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรที่อยู่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำโขง สามารถสูบน้ำในแม่น้ำ เพื่อทำการเกษตร ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และภาวะฝนทิ้งช่วง

ทั้งนี้ยังได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เติมน้ำ เติมบุญ เติมทุน” พัฒนาอาชีพให้เกษตรกรสวนยาง ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ณ ศาลากลาง จ.มุกดาหาร เพื่อจัดการระบบน้ำในสวนยาง ให้มีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมการขุดเจาะน้ำบาดาล และติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยาง

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มีโอกาสพบปะข้าราชการ และพี่น้องประชาชน ที่มาให้การต้อนรับ โดยได้นำความปรารถนาดีจากรัฐบาล ที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน และยืนยันจะให้ความช่วยเหลือ ทุกความเดือดร้อน ของประชาชนอย่างเต็มที่ และรวดเร็ว พร้อมทั้งขอบคุณข้าราชการและเป็นกำลังใจ ให้ทุกคนที่ได้เสียสละ ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การบริการและให้ความช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ด้วยดี ที่ผ่านมา


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2566

" , ,