โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์

“ส.ส.เพชรภูมิ” ร่วมผลักดันสร้างฝายผันน้ำแม่น้ำปิงสำเร็จ แก้ปัญหาน้ำขาดแคลนช่วยเกษตรกรนับแสนไร่ใน3อำเภอ

,

“ส.ส.เพชรภูมิ” ร่วมผลักดันสร้างฝายผันน้ำแม่น้ำปิงสำเร็จ
แก้ปัญหาน้ำขาดแคลนช่วยเกษตรกรนับแสนไร่ใน3อำเภอ

นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สส.จังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งตนได้ร่วมประสานแนวทางการช่วยเหลือไปยังกรมชลประทานซึ่งล่าสุดทางกรมชลฯได้เตรียมพัฒนาฝายกั้นน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างในเร็วๆ นี้ เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำปิง ทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ผลิตประปาหมู่บ้าน ให้กับพี่น้องประชาชน ในตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ขณะเดียวกันได้ทำข้อตกลงกับประชาชนในการใช้น้ำ เพื่อลดปัญหาการแย่งชิงน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในฤดูกาลเพาะปลูก

นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาในเรื่องของคลองส่งน้ำ ประตูน้ำต่างๆ ต่อไป เพื่อให้สอดรับกับฝายที่จะพัฒนาขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ไม่ใช่คลองที่กรมชลประทานรับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถ เข้าไปซ่อมบำรุง หรือพัฒนาได้เท่าที่ควร แต่เมื่อมีการพัฒนาโครงการฝายกันน้ำแล้วเสร็จ ก็จะเป็นพื้นที่ของกรมชลประทานเข้ามาดูแล ซึ่งจะส่งผลดีตอประชาชนที่จะได้รับโอกาสพัฒนาระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ผมพยายามผลักดันฝายกั้นน้ำตรงจุดนี้ร่วมกับชาวบ้านมาโดยตลอด จนประสบความสำเร็จ ที่กรมชลประทานเตรียมจะมาสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อผันน้ำไปยังพื้นที่ใช้น้ำจากลำคลองดังกล่าว ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ำ ทั้งสามอำเภอซึ่งรวมพื้นที่ราว 1 แสนไร่ที่สำคัญหากฝายกั้นน้ำบริเวณนี้สร้างสำเร็จจะช่วยพี่น้องเกษตรกร ได้นับแสนไร่ด้วย”นายเพชรภูมิ กล่าว

นายเพชรภูมิ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง เพื่อความสะดวกในการย่นระยะทางการติดต่อระหว่างอำเภอ ซึ่งปัจจุบัน ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร โดยเฉพาะการเดินทางไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหลัก การขนส่งสินค้าเกษตร เป็นต้น จึงได้ประสานไปยังกรมหลวงชนบทให้พิจารณาเร่งเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าว ซึ่งตนและประชาชนในพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาการจัดการที่ดินเพื่อก่อสร้าง โดยเจ้าของที่ดินทั้งสองฝั่งแม่น้ำ ยินยอมให้ใช้ประโยชน์เป็นที่เรียบร้อย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 22 กรกฎาคม 2566

ส.ส.พปชร.กำแพงเพชร แนะกรมทางหลวง-มหาดไทย ขุดลอกคลองแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

ส.ส.พปชร.กำแพงเพชร แนะกรมทางหลวง-มหาดไทย ขุดลอกคลองแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.จังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากอบต. ตำบลจันทิมา จ.กำแพงเพชร และชาวบ้านในพื้นที่ หลังพบว่าท่อน้ำบริเวณทางหลวงชนบท กพ. 4022 กม.8 +976 มีขนาดที่เล็กและมีระดับสูงกว่าระดับน้ำ มีสภาพรก และตื้นเขิน จึงไม่สามารถระบายน้ำลงคลองมาบไทรได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ท่วงทัน จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังกรมทางหลวงชนบทและกระทรวงมหาดไทย เร่งพิจารณาและดำเนินการแก้ไขด้วยการขุดลอกคลองบริเวณดังกล่าว และหากได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ต.ช่องลม, โนนพวง, ประชาสุขสันต์ และจันทิมา

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #เพชรภูมิอาภรณ์รัตน์
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 7 พฤศจิกายน 2565

ส.ส.พปชร. กำแพงเพชร จัดเวทีประชาคม แก้ปัญหาน้ำขาดแคลน

, ,

ส.ส.พปชร. กำแพงเพชร จัดเวทีประชาคม แก้ปัญหาน้ำขาดแคลน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พปชร. จ.กำแพงเพชร” ลงพื้นที่ตำบลท่าไม้และตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อจัดทำประชาคมในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำภาคการเกษตรในพื้นที่

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ในการหารือ พบว่าในพื้นที่ตำบลท่าไม้ มีความจำเป็นต้องสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเขียว เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และใช้ชะลอน้ำที่จะท่วมพื้นที่ตำบลท่าไม้โซนด้านในในช่วงฤดูฝน เบื่องต้นได้มีการออกแบบสำรวจเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาตป่าไม้สำหรับการใช้พื้นที่ เพื่อที่จะเตรียมตั้งของบประมาณต่อไป

ส่วนพื้นที่ตำบลวังควง พบว่ามีความจำเป็นต้องสร้างอ่างเก็บน้ำดงปู่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งและชะลอน้ำท่วมในช่วงหน้าน้ำเช่นเดียวกัน จากการที่ได้พูดคุยกับทุกภาคส่วน การทำอ่างดงปู่นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล เบื้องต้นได้มีการนัดหมายเพื่อวางแผนและลงไปดูพื้นที่จริงกันอีกครั้ง

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 7 กันยายน 2565

ติดตามความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลงพื้นที่บ้านเกาะตำแย

,

ติดตามความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
“ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พปชร.จ.กำแพงเพชร” ลงพื้นที่บ้านเกาะตำแย ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เพื่อติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณยายสาว
ชดเชยกับบ้านหลังเก่าที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

#พลังประชารัฐ
#พปชร
#พรรคพลังประชารัฐ
ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 28 กรกฎาคม 2565