โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. สุชาติ ศรีบุศกร

“ส.ส. สุรชาติ”สนับสนุนแข่งขันเรือพาย ร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์

,

“ส.ส. สุรชาติ”สนับสนุนแข่งขันเรือพาย ร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์บ้านท้ายน้ำ

นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร) และ ส.จ.จักรัตน์ จันทโรทัย ให้การสนับสนุนงบประมาณ การจัดงานแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6 สืบสานอนุรักษ์ขนมธรรมเนียม วัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีภายในหมู่บ้าน ณ บ้านในคลอง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ทั้งนี้ ส.ส.สุรชาติ ยังได้ร่วมการแข่งขันเรือ 4 ฝีพาย และเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่ 1 โดยมี นายจักรัตน์ จันทโรทัย ส.จ.เขต 2 อ.บึงนาราง, นายวิรัตน์ สุขเหม กำนัน ต.บึงนาราง, นายชุติชัย ตังสุวรรณ์ กำนัน ต.ท้ายน้ำ และชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างชื่นมื่น ภายใต้บรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

#สุรชาติศรีบุศกร
#สสพิจิตร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

“ส.ส.สุชาติ” น้อมนำโครงการพระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงฯ มอบถุงยังชีพ

,

“ส.ส.สุชาติ” น้อมนำโครงการพระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงฯ มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุดให้ผู้ประสบภัยพิบัติ ต.บางลายจ.พิจิตร

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมกับ ดร.มนัส โนนุช กรรมการผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, นายพงศ์สวัสดิ์ หินแก้ว ผู้จัดการ (ทีโอที) พิจิตร และคณะทำงาน น้อมนำโครงการตามพระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ภายใต้โครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 9 ต.บางลาย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนบางลายพิทยาคม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในช่วงประสบภัยพิบัติท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส. พลังประชารัฐ” นายสุชาติกล่าว

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รอง ผวจ.พิจิตร, นางชุลี อัศวพิชยนต์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.พิจิตร, นายแพทย์ วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร, นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอบึงนาราง, พ.ต.อ.กิตติกร ปานผล ผกก.สภ.บึงนาราง, นายจักรัตน์ จันทโรทัย สจ.เขต 2 อ.บึงนาราง, นายธรรมนูญ เทศน์อินทร์ กำนัน ต.บางลาย, นางนงนุช ชูยุทธ ปลัด อบต.บางลาย รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของสาธารณุข สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตลอดระยะเวลาการจัดงาน

#สุชาติศรีบุศกร
#ส.ส.พิจิตร
#พลังประชารัฐ
#พปชร.

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2564