โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. สุชาติ ตันเจริญ

สส.พปชร. จ.ฉะเชิงเทรา รับฟังปัญหาการค้าชายแดนไทย-เมียนมาฝั่ง จ.เชียงราย สู่การแก้ไขทุกมิติ

,

สส.พปชร. จ.ฉะเชิงเทรา รับฟังปัญหาการค้าชายแดนไทย-เมียนมาฝั่ง จ.เชียงราย สู่การแก้ไขทุกมิติ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สุชาติ ตันเจริญ พปชร. จ.ฉะเชิงเทรา” และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมถึงปัญหาสถานการณ์ด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ตลอดจนแนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามถาวรระหว่างไทยและสปป.ลาว ในพื้นที่ อำเภอเชียงเเสน จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามรับฟังปัญหาในพื้นที่

ทั้งนี้ ส.ส.สุชาติ ยังได้ติดตามปัญหาการค้ามนุษย์ และศึกษาดูงาน ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการดำเนินการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ และยังได้ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสภากรรมการบริหารเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ ตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 17 สิงหาคม 2565

“ส.ส.สุชาติ” ส่งทีมงานตรวจสอบบ่อขยะกากสารพิษ แก้ปัญหาน้ำเน่า-กลิ่นเหม็น

,

“ส.ส.สุชาติ” ส่งทีมงานตรวจสอบบ่อขยะกากสารพิษ แก้ปัญหาน้ำเน่า-กลิ่นเหม็น ลดผลกระทบชาวบ้าน

นายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ได้มอบหมายให้ สจ.ศักดิ์ชาย ตันเจริญ พร้อมผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ อบต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะกากสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าเป็นบ่อขยะพิษ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 4 เมตร จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการทิ้งของเหลวสีดำมีกลิ่นฉุน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรสารพิษษทที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ คาดว่าน้ำจากบ่อสารพิษนี้สามารถไหลลงคลองระบบ ด้านทิศใต้บ้านท่ากระดาน-บ้านนาโพิธิ์ และไหลลงคลองท่าลาด อ.พนมสารคาม ซึ่งจะก่อผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งปัญหาน้ำเน่าและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและโรคอื่นๆตามมา ทั้งนี้ ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวเข้ามาดูแล และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใหญ่ไพศาล ดวงแก้ว หมู่ 6 บ้านนาน้อย อ.พนมสารคราม ว่ามีบุคคลอื่นนำสารพิษมาปล่อยทิ้งลงบ่อขยะกากสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้คณะทำงานลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพราะเกรงว่าชาวบ้านจะได้รับอันตรายจากผลกระทบดังกล่าว”

#สสสุชาติ
#สสฉะเชิงเทรา
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2564