โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ เปิดฝึกวิชาชีพ พัฒนาช่องทางทำกิน สร้างรายให้ได้ปชช.

, ,

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ เปิดฝึกวิชาชีพ พัฒนาช่องทางทำกิน สร้างรายให้ได้ปชช.

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พปชร. จ.ชัยภูมิ” ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตำบลโป่งนก ตำบลบ้านไร่ และตำบนายางกลัก จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม ที่ผ่านมา

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพ และส่งเสริมการการสร้างงานและรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพเพ้นท์กระเป๋าเป็นจำนวนมาก หรือกว่า 1,800 คน ผ่านการอบรมจำนวน 9 รุ่น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 1 กันยายน 2565