โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. วัฒนา สิทธิวัง

ส.ส. วัฒนา ร่วมสร้างอนุสวรีย์พระเจ้าตาก วัดผางาม เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชาวลำปางสักการะ

,

ส.ส. วัฒนาร่วมสร้างอนุเสาวรีย์พระเจ้าตาก วัดผางาม เป็นศูนย์รวมจิตใจให้ชาวลำปางสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคล

ส.ส.วัฒนา สิทธิวัง ลำปางเขต 4 เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดถ้ำผางามอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยท่านนายอำเภอแม่พริก และ นายกเทศมนตรีเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์รวมใจ และสถานที่สักการะพระมหาบูรกษัตรา เพื่อให้พี่น้องบ้านประชาชนได้มากราบไหว้ ขอพร และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแห่งความสามัคคี ด้วยพระปรีชาพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้

“พระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดถ้ำผางาม จะเป็นสถานที่สำคัญ เพื่อดึงดูดของชาวลำปางและผู้มาเยือน จ ลำปางเข้ามากราบสักการะ “

#สสวัฒนา
#สสลำปาง
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 14 มกราคม 2565

“ส.ส. วัฒนา” ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคนในชุมชน

,

“ส.ส. วัฒนา” ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคนในชุมชน จัดแข่งขันตะกร้อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ต.ท่าผา จ.ลำปาง

นายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.ลำปาง เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ ให้เกียรติเป็นประธานการแข่งขันเซปักตะกร้อเกาะคารัฟ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยและเงินรางวัลจาก ส.ส. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการออกกำลังกายในกลุ่มเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี กลมเกลียว และเข้มแข็ง ภายในชุมชน ณ สนามโรงเรียนบ้านนางแตน ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพราะต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสานความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและแข็งแรง”

#วัฒนาสิทธิวัง
#สสลำปาง
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2564

ส.ส.วัฒนา พปชร.ลำปาง มอบอาหาร-น้ำดื่ม จนท. ตรวจโควิดเชิงรุก

,

ส.ส.วัฒนา พปชร.ลำปาง มอบอาหาร-น้ำดื่มจนท.ตรวจโควิดเชิงรุก ดูแลเฝ้าระวังการแพร่ระบาดต่อเนื่องให้กับประชาชนในอำเภอแม่พริก

ส.ส.วัฒนา สิทธิวัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต4 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) จังหวัดลำปาง ได้มอบ เครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวกล่อง น้ำดื่มและอาหารสำเร็จรูป แมส แอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุน เจ้าหน้าที่ประจำด่านกักตัวตามมาตราการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ภายหลังจากที่ ได้รับการประสาน จากนายอำเภอแม่พริกและสาธารณสุขอำเภอแม่พริก ขอความช่วยเหลือ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคเหนือ ต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังสูงสุดและเข้มงวด ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหนาว การแพร่ระบาดอาจจะเกิดขึ้นได้ ง่ายกว่าช่วงปกติ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ทีมงาน คุณ สายพิน สันทัด ผู้ชำนาญการ คุณ สมชาย เก่งสาริกัน ผู้ช่วยส.ส.เขตอำเภอแม่พริก คุณ คมสัน จิตรมั่น ผู้ช่วยส.ส.เขตอำเภอเถิน คุณ ทิวา ดวงชัย เลขาประจำตัว ส.ส. เป็นตัวแทนมอบให้แก่นายอำเภอแม่พริก พร้อมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับมอบเพื่อจะนำไปให้แก่ด่านกักตัวของอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ต่อไป

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 7 ธันวาคม 2564