โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

วัน: 10 สิงหาคม 2021

การตรวจเชิงรุกโควิด-19 ให้กับพี่น้องในพื้นที่หนองจอกเป็นครั้งที่ 6

, ,

ที่วัดลำพะอง เขตหนองจอกวันนี้ มีการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ให้กับพี่น้องในพื้นที่หนองจอกเป็นครั้งที่ 6 จากการประสานงานของ ส.ส.ศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.กทม.เขตหนองจอก เพื่อช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสตรวจโรคโควิด-19 อย่างทั่วถึง ในการตรวจเชิงรุกนี้หากพบผู้ที่ติดเชื้อ จะให้ผู้ป่วยไป Swap อีกรอบ แล้วพบแพทย์เพื่อติดตามอาการและจ่ายยา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยสีเขียว ประมาณ 90% สามารถทำ
Home Isolation ได้ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มาช่วยในครั้งนี้

เดียร์อยากจะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกทม. ให้เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุก คัดแยก
ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงออกจากครอบครัวและนำผู้ติดเชื้อเข้าระบบเร็วที่สุด

#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน #สู้โควิดไปด้วยกัน #เดินหน้าทำงาน

ที่มา : เดียร์ วทันยา วงษ์โอภาสี
เมื่อวันที่ : 10 สิงหาคม 2564