โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ได้ใจชาวนครฯ !!! “ศ.ดร.นฤมล”พาผู้สมัคร ส.ส.ลุยรับฟังปัญหา”ขยะ-ประมง” รับปากพปชร.ไม่ทิ้งชาวประมง “เร่งแก้น้ำเน่าจากขยะล้นเมืองทันที ไม่ต้องรอหลังเลือกตั้ง

ได้ใจชาวนครฯ !!! “ศ.ดร.นฤมล”พาผู้สมัคร ส.ส.ลุยรับฟังปัญหา”ขยะ-ประมง”
รับปากพปชร.ไม่ทิ้งชาวประมง “เร่งแก้น้ำเน่าจากขยะล้นเมืองทันที ไม่ต้องรอหลังเลือกตั้ง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางลงพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อพบปะประชาชน และผู้นำชุมชน โดยมีว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช ของพรรคพลังประชารัฐ เช่น นางสุภาพ ขุนศรี ,นายสุธรรม จริตงาม ,นายคมเดช มัชฌิมวงศ์ ,นายสุนทร รักษ์รงค์ เรือเอก ดร.นพ.พิชาญศักดิ์ บุญมาศ และนางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ให้การต้อนรับ โดย ศ.ดร.นฤมล ได้ร่วมประชุมว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ ในด้านต่างๆ ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ นำมาสู่การวางแผน และกำหนดนโยบายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ศ.ดร.นฤมล ยังได้พบปะประชาชนที่มารอต้อนรับจำนวนมาก และได้กล่าวว่า วันนี้ได้มีการหารือกับว่าที่ผู้สมัครทุกเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ข้อสรุปว่า เราจะทำงานกันเป็นทีม แม้จะอยู่กันคนละเขตแต่เรามีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเหมือนกัน ในการขับเคลื่อนครั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐก็ได้กำลังสำคัญอย่าง นางฮูวัยดีย๊ะที่จะเข้ามาผลักดันในเรื่องของสิทธิสตรีชาวมุสลิมที่หลายพรรคยังไม่มีนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้

ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า ถ้าตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่นี่ ได้รับโอกาสจากพี่น้องให้เข้าไปทำหน้าที่แทน พรรคพลังประชารัฐจะดำเนินการเพิ่มเงินในบัตรประชารัฐเป็นจำนวนเงิน 700 บาทต่อเดือนทันที ตามนโยบายแรกที่เราได้ประกาศเอาไว้ ซึ่งนโยบายดังกล่าว เราได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนว่า ในสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อ จำนวนเงิน 200 – 300 บาทนั้น ไม่เพียงพอต่อการจะดำรงชีพเบื้องต้นแล้ว ทางพรรคจึงออกมาเป็นสวัสดิการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือประชาชน

นอกจากนี้ พรรคพลังประชารัฐยังมีนโยบายอีกหลายอย่างที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชน การลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้ทราบปัญหาของชาวใต้ที่สำคัญ ก็คือ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมในทุกๆปี ทางพรรค จะนำเรื่องนี้บรรจุเข้าไปเป็นนโยบาย รวมไปถึงปัญหาเรื่องการประมง ที่ในขณะนี้ผู้บริหารของพรรคพลังประชารัฐได้รับทราบแล้ว และกำลังนำเข้าบรรจุในนโยบายที่จะแก้ไขกฎหมาย และเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ด้านนางฮูวัยดีย๊ะ กล่าวว่า จากอดีตตนเคยเป็น ส.ส.เขต 1 ที่จังหวัดนี้ กลับมาครั้งนี้เราก็จะมาร่วมจับมือกัน เพื่อสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของคนใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมไปถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของสตรี นครศรีธรรมราชของเรา มีผู้หญิงเข้าไปทำงานในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น นายก อบต.,อบจ.ส.ส.หรือ รัฐมนตรี เรามีมาหมดแล้วอนี่คือมรดกของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ส่งต่อกันมา

“พรรคพลังประชารัฐ ได้ให้โอกาสตนเข้าไปผลักดันนโยบายเรื่องสิทธิสตรี เพราะปัจจุบันจำนวนเพศหญิงมีมาก และก็มีปัญหาตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการภาระดูแลครอบครัว หรือการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เช่นกรณีที่ผู้หญิงพี่ต้องดูแลลูกอยู่เพียงคนเดียว รัฐจะเข้าไปดูแลท่านทันที หรือผู้หญิงที่มีภาระในครอบครัวไม่สามารถออกไปทำมาหากินหาเงินเข้าบ้านได้พรรคการเมืองในอนาคตก็จะต้องเข้ามาดูแล รวมไปถึงปัญหายาเสพติดในสังคม รัฐก็จะต้องเข้าไปดูแลในรูปแบบของการอำนวยความสะดวก และการแก้ไขปัญหาของสังคม สิ่งเหล่านี้คือ ภาพตัวอย่างที่ตนจะเข้าไปผลักดันให้เป็นโครงการต่างๆ ที่จะมาแก้ปัญหาในชุมชน ผ่านทางแม่บ้าน ผ่านทางกลุ่มผู้หญิง นี่คือสิ่งที่เหตุผลที่ตนได้มาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ”

ด้านนางสุภาพ กล่าวว่า ตนได้มีโอกาสเสนอเรื่องนโยบายกับทางพรรคแทนชาว
นครฯทุกคน และมั่นใจว่า นโยบายทุกข้อที่พรรคพลังประชารัฐได้หาเสียงไว้กับประชาชน จะทำทันทีที่พรรคได้เข้าไปเป็นรัฐบาล ทำหน้าที่บริหารประเทศ อย่างเช่นปัญหาของอาชีพประมงพื้นบ้าน วันนี้ตนก็ได้ปรึกษากับ ศ.ดร.นฤมล ถึงปัญหานี้ร่วมกัน และเราจะหาทางออกในเรื่องนี้กันอย่างไร ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดี เพราะพรรคพลังประชารัฐให้ความสำคัญกับชาวประมงทุกคนในประเทศไทย และจะนำปัญหานี้เข้าบรรจุเป็นนโยบายหลักของพรรคด้วย

ทั้งนี้ช่วงหนึ่งทางพรรคพลังประชารัฐได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยส่วนใหญ่ขอให้แก้ปัญหาการนำขยะจากพื้นที่ใกล้เคียงมาทิ้งไว้ ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง เน่าเสีย ปลาตาย ไม่สามารถจับปลาขายได้ รวมถึง ปัญหาชาวประมงที่ถูกบังคับด้วยกรอบกฎหมายเข้มงวด ไม่สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริง และวิถีชีวิตของพี่น้องชาวประมง

ศ.ดร.นฤมล กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่า ในเรื่องขยะที่ทำให้น้ำเน่าเสีย สามารถดำเนินการได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอถึงการเลือกตั้ง โดยจะผลักดันปัญหานี้ผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน แต่ในส่วนของปัญหาชาวประมง ทางพรรคพลังประชารัฐได้ติดตามมาโดยตลอด ปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ เรื่องหลักคือปัญหาด้านกฎหมาย สิ่งที่จะทำได้ก็ต้องแก้ไขกฎหมาย แต่ในปัจจุบันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็จำเป็นต้องมีการเยียวยาตามมา

“การแก้ไขกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพอสมควร ขอให้ทุกคนได้อดทนเอาไว้ก่อน วันนี้ไม่ว่าเราจะได้เข้าไปในสภา หรือไม่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาล พรรคพลังประชารัฐจะผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหานี้ให้กับชาวประมงให้ได้ ขอให้สัญญา ไม่จำเป็นว่าต้องเลือกเรา แล้วเราจะแก้ปัญหาให้ท่านเท่านั้น

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2566

" ,