โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“เลขาสันติ”เปิดนโยบาย “แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ” ดูแลสตรีตั้งครรภ์5เดือน-ช่วยเงินเลี้ยงบุตรถึง6ขวบ

“เลขาสันติ”เปิดนโยบาย “แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ”
ดูแลสตรีตั้งครรภ์5เดือน-ช่วยเงินเลี้ยงบุตรถึง6ขวบ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า พปชร. ได้เปิดนโยบาย” ดูแลทุกช่วงวัย แม่ บุตร ธิดา ประชารัฐ”ซึ่งเป็นอีก 1 นโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ต้องการดูแลสตรีทั้งประเทศ เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่า เพศสตรีของประเทศไทยมีไม่น้อยกว่าบุรุษเลย ซึ่งปัจจุบันมีถึง 34 ล้านคน มีมากกว่าเพศชาย ทางพรรคพลังประชารัฐจึงเล็งเห็นว่าต้องดูแลผู้หญิง ที่เป็นเพศแม่ของเราทุกคน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี

“พรรคพลังประชารัฐได้วางนโยบายที่จะเข้าไปดูแลสตรีในขณะตั้งครรภ์ตั้งแต่เดือนที่ 4 เนื่องจากเห็นว่า จะแสดงว่าบุตรที่อยู่ในท้องจะมีโอกาสที่แข็งแรง จะเกิดมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และในเดือนที่ 9ก็จะเป็นเดือนที่ต้องคลอดบุตรออกมา โดยพรรคพลังประชารัฐจะสนับสนุนเงินเดือนละ 10,000 บาทเป็นจำนวน 5 เดือน เริ่มตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือน จนถึง 9 เดือน นอกจากนี้เรายังจะให้การช่วยเหลือเงินในการเลี้ยงบุตรจำนวนเงิน 3000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 ปี เพื่อให้กับผู้หญิงที่เป็นเพศแม่มีความมั่นใจแล้วก็สบายใจในการเลี้ยงดูบุตรและธิดา”

นายสันติ กล่าวต่อว่า พรรคพลังประชารัฐมีความตั้งใจที่จะดูแลสตรีในการที่จะช่วยกันเพิ่มประชากรในประเทศ เนื่องจากอัตราการเกิดของลูกหลานในประเทศไทย ต่ำกว่าเป้าหมายถึง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราเกิดอยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าคนเท่านั้นทั้งที่จริงๆ แล้วต้องมีอัตราเกิดประมาณ 800,000 กว่าคน และด้วยเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลที่พัฒนาขึ้น ทำให้คนไทยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นถ้าเทียบกับในอดีต ซึ่งถ้าหากอัตราการเกิดยังต่ำกว่าเป้าหมาย ในระยะยาวประเทศไทยก็จะเจอเกิดปัญหาขาดคนรุ่นใหม่ใหม่ ที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2566

" ,