โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. อนันต์” ร่วมประชุมอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

“ส.ส. อนันต์” ร่วมประชุมอาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน ส่งเสริม-สนับสนุนด้านการศึกษาในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 3 พร้อมด้วย นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมประชุม อาสาสมัครการศึกษาประจำหมู่บ้าน (อกศม.) เพื่อรับฟังและกำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาการศึกษาประจำหมู่บ้าน โดยมี ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และ นายกฤษธิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคฤหบดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ทั้งนี้ ผู้อาสาทำงานดูแลด้านการศึกษาของนักเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ของหมู่บ้านที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ ด้วยความรักและเป็นผู้มีจิตวิญญาณของอาสาสมัคร มีคุณธรรม จริยธรรมในการให้มากกว่าการรับเป็นพื้นฐาน และถือเป็นหน้าที่ของตนเองในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาในพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาให้จบหลักสูตรด้วยคุณภาพ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนด้วยจิตเมตตาเป็นสำคัญ

#อนันต์ผลอำนวย
#สสกำแพงเพชร
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2565

" ,