โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. สัมพันธ์ฯ ห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ติดตามระดับ จ.นราธิวาส

ส.ส. สัมพันธ์ฯ ห่วงสถานการณ์น้ำท่วม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบระดับน้ำแม่น้ำโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก และคลองบูเก๊ะตา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต 2 (ส.ส.บีลา) ได้ลงพื้นทีพร้อมทีมงานผู้ช่วย ส.ส.ฯ ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำในชุมชนคลองประปา ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก จากการที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอด 2 วันที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก ล้นตลิ่งที่ระดับ 47 เซนติเมตร แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต

จากนั้น ส.ส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พร้อมด้วย นายศุภโยค ลอดิง นายกเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ลงพื้นที่ ตรวจสอบระดับนำ้คลองบูเก๊ะตา ณ บ้านลีแยะ และบ้านนูโระ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส สถานการณ์โดยทั่วไป น้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่ง ซี่งคาดว่าในช่วงบ่ายน้ำจากคลองบูเก๊ะตาจะไหลไปสมทบที่แม่นำ้โก-ลก แต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต

ทั้งนี้จากการสร้างเขื่อนกั้นน้ำแม่น้ำโก-ลก ของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น ทางกรมโยธาฯ ยังจำเป็นต้องติดตามหน้างานในสถานการณ์จริงอีกครั้ง แต่จากการประเมินช่วงหน้าฝนเบื้องต้นในปีนี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

#เราจะผ่านวิกฤติไวรัสโควิด19ไปด้วยกัน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2564

" ,