โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. มานัส”ส่งตัวแทนมอบผ้าห่ม รับเรื่องร้องทุกข์ชาวบ้าน อ.นครไทย

“ส.ส. มานัส”ส่งตัวแทนมอบผ้าห่ม รับเรื่องร้องทุกข์ชาวบ้าน อ.นครไทย

นายมานัส อ่อนอ้าย ส.ส.พิษณุโลก เขต 5 มอบหมายให้ตัวแทน ส.ส. และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน พร้อมมอบผ้าห่ม จำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาภัยหนาวจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน และผู้มีจิตศรัทธา ที่มาช่วยกันกันพัฒนาเทปูนลานวัด ณ วัดน้ำลอม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ตัวแทน ส.ส. รับฟังปัญหาและรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ของชาวบ้าน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านให้มีความอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดิยิ่งขึ้น

“เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และพร้อมดูแลทุกข์สุขของประชาชน คือหน้าที่ของเรา ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส.มานัส และพรรคพลังประชารัฐ”

#มานัสอ่อนอ้าย
#สสพิษณุโลก
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 7 มกราคม 2565

" ,