โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ ร่วมจัดประชาคมชุมชน 2 ตำบล รับฟังปัญหาไปสู่การแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อน

ส.ส.พปชร.นครสวรรค์ ร่วมจัดประชาคมชุมชน 2 ตำบล รับฟังปัญหาไปสู่การแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ พปชร. จ.นครสวรรค์” เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อพูดคุยและหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเคียน และตำบลโคกหม้อ จ.นครสวรรค์ โดยมีนายจักรพงษ์ เพ่งผล นายก อบต.บางเคียน นายสิริชัย ศรีสิทธิการ นายก อบต.โคกหม้อ สจ.อรรณพ ท้าเอื้อ สจ.บรรพตพิสัย สจ.กัลย์ชพร รอดบำรุง สจ.ชุมแสง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลบางเคียน ร่วมประชาคมเสนอปัญหาความเดือดร้อน ณ วัดบ้านลาด ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ทั้งนี้ ส.ส.สัญญา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานไม้ที่ชำรุดเสียหายจากอายุการใช้งาน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับชาวบ้านเป็นการด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้กับชาวบ้าน เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2565

" ,