โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.นครศรีธรรมราช ส่งเยาวชนเล่นกีฬา สร้างเสริมสุขภาพ-ความสัมพันธ์ 17 โรงเรียนพื้นที่ปากพนัง 2 เกมส์

ส.ส.พปชร.นครศรีธรรมราช ส่งเยาวชนเล่นกีฬา สร้างเสริมสุขภาพ-ความสัมพันธ์ 17 โรงเรียนพื้นที่ปากพนัง 2 เกมส์

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” มอบหมายให้ นายพัชรไชย พันธุ์ทอง ผู้ช่วยดำเนินงาน ส.ส.และคณะทำงาน เป็นตัวแทน “กลุ่มเพื่อนสัณหพจน์” ร่วมมอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันและน้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ในงานกิจกรรม “การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาปากพนัง 2” หรือ “ปากพนัง 2 เกมส์” ที่จัดขึ้นในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบางเนียน

ทั้งนี้ กิจกรรดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย หันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และยังสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ ระหว่าง 17 โรงเรียน หรือกว่า 500 คน ในพื้นที่ปากพนัง 2

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 24 สิงหาคม 2565

" , ,