โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. นิพันธ์ สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชน เพิ่มคุณภาพบุคลากรของประเทศ !

สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชน เพิ่มคุณภาพบุคลากรของประเทศ !
“ส.ส. นิพันธ์ ศิริธร พปชร. จ.ตรัง” มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวสุธิณี ทองโท นักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นางสาวชญาฎา ศรีชัย ดีกรีแชมป์มวยหญิงรุ่น 90 ปอนด์ ของสมาคมมวยไทยอาชีพภาคใต้ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2565

" ,