โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ณัฎฐพล” เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งชาวบ้าน ต.บ้านแร่ ลงสำรวจพื้นที่ขุดลอกคลองฯ

“ส.ส.ณัฎฐพล”เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งชาวบ้าน ต.บ้านแร่ ลงสำรวจพื้นที่ขุดลอกคลองฯ สำรองน้ำช่วงฤดูแล้ง

นายณัฎฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ทีมงาน ลงพื้นที่ ต. บ้านแร่ เพื่อสำรวจพื้นที่ที่ได้นำเสนอให้ดำเนินโครงการขุดลอกคลองหนองตะเลงนอก บ้านพระปืด ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว

“การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อดูความพร้อมในการดำเนินโครงการขุดลอกคลองหนองตะเลงนอก ด้วยการกำจัดวัชพืชต่างๆ ให้คลองมีความลึก ไม่ตื้นเขิน มีความใสสะอาด เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้”

ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเป็นแก้มลิงที่สามารถกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 30 ไร่ ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านในช่วงหน้าแล้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร และยังสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับชาวบ้านได้อีกทางหนึ่ง”

#ณัฎฐพลจรัสรพีพงษ์
#ส.ส.สุรินทร์
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 8 มกราคม 2565

" ,