โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.ชลบุรี พปชร.วอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำทะเลเอ่อล้นเข้าบ้านเรือน ปชช.สร้างความเสียหายต่อยานพาหนะที่สัญจรไปมา

ส.ส.ชลบุรี พปชร.วอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำทะเลเอ่อล้นเข้าบ้านเรือน ปชช.สร้างความเสียหายต่อยานพาหนะที่สัญจรไปมา

ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในเขตอำเภอเมือง,พานทอง,บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งพบปัญหาน้ำทะเลเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่บ้านเรือน อยู่อาศัยและถนนที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะเวลาน้ำทะเลขึ้น เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ติดชายฝั่งทะเล ไม่ว่าจะเป็นตำบลคลองตำหรุ เทศบาลเมืองชลบุรี และเทศบาลเมืองบ้านสวน และเนื่องจากเป็นน้ำเค็มจากทะเล จึงส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อยานพาหนะที่สัญจรไปมา ตนขอฝากไปยังทุกหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.และจังหวัดชลบุรี ช่วยร่วมกันหาทางออก เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอจากการที่แหล่งน้ำตื้นเขิน และปัญหาการบริการของประปาส่วนภูมิภาคยังเข้าไม่ถึงทุกพื้นที่ทุกครัวเรือน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเมืองที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก จึงขอให้การประปาส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบจังหวัดชลบุรี เร่งสำรวจพื้นที่ที่น้ำประปายังเข้าไม่ถึง และรีบทำการวางระบบน้ำที่มีคุณภาพเข้าไปโดยด่วน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ขอให้ทำการขุดลอกแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ตื้นเขิลอยู่เสมอ”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #จองชัยวงศ์ทรายทอง
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 มกราคม 2566

" ,