โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.จอมขวัญ” เสนอโครงการแก้น้ำท่วม จ.สมุทรสาคร ผลกระทบน้ำทะเลหนุน

“ส.ส.จอมขวัญ” เสนอ 5 โครงการกรมโยธาแก้น้ำท่วม ประชาชน จ.สมุทรสาคร รับผลกระทบช่วงเวลาน้ำทะเลหนุน

นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนต่างๆ และพื้นที่ทางการเกษตร เป็นประจำทุกเดือน โดยเฉพาะในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง เนื่องจาก จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ปลายน้ำ ที่ต้องรับปริมาณน้ำจากจังหวัดตอนบน เพื่อไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน และอ่าวไทย จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเร่งดำเนินการและพิจารณา 5 โครงการ ดังนี้

1.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน ในพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อ หมู่ที่ 1, 4 และ 5 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ช่วงที่ 1 ความยาว 1 กม. และช่วงที่ 2 ความยาว 840 ม.
2.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองระบายน้ำ D7 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 500 ม.
3.ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม บริเวณชุมชนท้ายบ้าน ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 510 ม.
4.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ความยาว 500 ม.
5.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตัน หมู่ที่ 1 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ความยาว 1,143 ม.

#จอมขวัญกลับบ้านเกาะ
#สสสมุทรสาคร
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2564

" ,