โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“สส.อัครแสนคีรี” ร่วมกิจกรรมแนะแนวเยาวชน เร่งปรับตัวก้าวทันต่อโลกยุค AI ชี้ การบริหารเวลาที่ดีคือรากฐานของความสำเร็จ

“สส.อัครแสนคีรี” ร่วมกิจกรรมแนะแนวเยาวชน เร่งปรับตัวก้าวทันต่อโลกยุค AI ชี้ การบริหารเวลาที่ดีคือรากฐานของความสำเร็จ

นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ตนได้จัดกิจกรรมแนะแนวเทคนิคการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ และภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นายอัครแสนคีรี กล่าวต่อว่า การแนะแนวถือว่ามีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เยาวชนได้รับรู้ เข้าใจ และปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมและยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ โดยได้แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาใช้เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตให้กับน้องๆ นักเรียน เช่น การใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้ เช่น การไลฟ์สดขายสินค้า ซึ่งมีบุคคลที่ประสบความสำเร็จ อาทิ บังฮาซัน ผู้จำหน่ายสินค้าและอาหารทะเลตากแห้ง และพิมรี่พาย ผู้ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด จนมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง

นอกจากนี้ การเข้ามาของเอไอ AI ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการทำงาน เช่น ระบบข้าราชการ ระบบการศึกษา การหาคำตอบ โดยใช้โปรแกรม Generative AI เช่น Chat GpT จะง่ายกว่า Google ดังนั้น นักเรียนและคุณครู ควรต้องเริ่มศึกษา เพื่อให้นักเรียนก้าวทันต่อเทคโนโลยี และทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์จาก AI

“กิจกรรมดังกล่าวต้องการให้เยาวชน ได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้ชีวิต และการสร้างรายได้จากอาชีพเสริมให้กับตนเอง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว เพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน คนที่จัดสรรและบริหารเวลาได้ดี จะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีรายได้เข้ามาหลายทาง“

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 มิถุนายน 2567