โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร. นครสวรรค์ มอบหมวกนิรภัย รณรงค์ปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุการขับขี่ จยย.

ส.ส.พปชร. นครสวรรค์ มอบหมวกนิรภัย รณรงค์ปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุการขับขี่ จยย.

“ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ พปชร. จ.นครสวรรค์” พร้อมด้วย คุณสุชาตา นิลสุพรรณ (ภริยา) ร่วมมอบหมวกนิรภัยให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อใช้สวมใส่ป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ เนื่องจากรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะสองล้อซึ่งอาจเกิดอุบัติได้ทุกเมื่อ ณ บ้านดงกลาง หมู่ 3 ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

การจัดกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างวินัยทางด้านจราจรด้วยการสวมใส่หมวกนิรภัยให้กับตนเองและบุตรหลาน เมื่อต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ และให้ประชาชนได้มีหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. ทั้งนี้ ส.ส.สัญญา ยังได้อบรมให้ความรู้และทบทวนในเรื่องของกฎหมายจราจรและความปลอดภัยให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 7 กันยายน 2565

" , ,